Balikesir Universitesi Kutuphane Bulteni ocak2017 - Page 9

KÜTÜPHANE BÜLTENİ Şubat 2017 Tolstoy’un Anna Karenina’sı, Flau- bert’in Madam Bovary’si, Virginia Woolf’un Mrs. Dalloway’i ve Mohsin Ha- mid’in Gönülsüz Köktendinci isimli romanı da yer alıyor. ti. Uygulanan bu yöntem, kişilerin çareyi uzak- ta değil, en yakın kütüphanede aramalarına im- kan tanıdı, diyebiliriz. Reçetede yer alan ki- taplardan bazıları şunlar: The Worry Cure: İkinci evrede de, okuyucu hazır olduğunda, duygular ortaya çıkarıl- maya çalışılır. Bu yolla bireyin duy- gularını fark edip onlardan arınarak, yani duygularını boşaltarak (katarsis), rahatlamasına çalışılır. Aristo Poetika’da, duygusal tedavi- nin etkili olmasında katarsisin rolünü tartışır. Evrensel gerçeklere hazır- lıklı olmada ve içgörü sağlamada şii- rin önemine de değinir. Bu noktada belki kendi deneyimlerimize de ba- kabiliriz. Kim âşıkken ya da aşk acısı çekerken şiirlere sığınmamıştır ki? Çünkü hissedilen yoğun duyguların simgeselleştirilip önümüze konulma- sı, başka bir deyişle bilinçdışından bilince çıkması, yani içeride olan bi- tenle “dışarıdan” da temas kurulma- sı katarsis yaratabilir. Bibliyoterapinin en son ve üçüncü adımı ise, bireyin bir içgörü kazanması ve ken- di içinde bir bütünlük yakalayabilmesidir. Bir edebi metin, okuyucuyu etkilediğinde, artık kendi yaratıcı gücünü kullanmaya başlar. İngil- tere’de yayımlanan The Telegraph gazetesi de, birkaç yıl evvel bu bağlamda çok kıymetli bir projenin hayata geçirildiğini duyurmuştu. The Reading Agency ve Society of Chief Lib- rarians’ın işbirliğiyle 2013’te başlatılan bu proje, doktorlar ve sağlık uzmanlarının onayla- dığı 30 kitaplık bir listeyi psikolojik sorunlar yaşayanlara ulaştırmayı amaçlıyordu. 2015’e gelindiğinde toplam 445 bin kişiye ulaşan pro- je kapsamında, katılımcıların yüzde 85’i kitap- ların semptomları daha iyi yönetmelerini sağ- ladığını, katılımcıların yüzde 55’i de kitaplar sayesinde semptomlarının azaldığını belirtmiş- Stop Worrying and Start Living (Robert L. Leahy), Overcoming Depression (Chris Wil- liams), Overcoming Anxiety, Stress and Panic: A Five Areas Approach (Chris Williams), How to Stop Worrying (Frank Tallis). Yazının tamamı ve kaynakça için: http://www.sabitfikir.com/dosyalar/dosya- edebiyatin-iyilestirici-gucu 9 9