Balikesir Universitesi Kutuphane Bulteni ocak2017 - Page 8

KÜTÜPHANE BÜLTENİ Şubat 2017 EDEBİYATIN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ BİBLİYOTERAPİ Kitaplar, yüzyıllar boyunca birçok insanın hayatında terapist rolünü üstlendi. Öyle ki, Antik Yunan şehrindeki bir kütüphanenin girişinde, “İnsanın Ruhunun İyileştiği Yer” yazıyordu. Dünyanın ilk psikiyatri hasta- nesi de bir kütüphaneye sahipti. Kitap okutmanın bir terapi olarak benim- senmesi 1800'leri buldu belki ama metinler o tarihten önce de insanların duygularını, düşüncelerini ve davranışlarını değiştiriyordu. Psikanalizin ku- rucusu Freud, aslında tam da bu yüzden, “Ustalarınız kimler?” diye so- rulduğunda, kütüphanesini dolduran edebiyat eserlerini gösterir. Her şeyin hızlandığı, süreçlerin ıskalanıp so- nuç odaklılığın arttığı son yıllarda, iyileşmeye ve iyi hissetmeye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Fakat bunun için her zaman- kinden daha az vaktimiz var. Tam da bu yüz- den, kendimizi tek bir kitapta hemen bulmak, hayatımızı tek bir kitapla hemen değiştirmek istiyoruz. Kişisel gelişim kitapları da dev bir fast food menüsü gibi, açlığımızı giderme vaa- diyle çıkıyor karşımıza zaten. Kapitalist sis- tem, kendimizi kötü hissetmemize, özgüvenimi- zi kaybetmemize, kendimize yabancılaşmamıza neden oluyor; ardından da bir reçete icat edip bunu kişisel gelişim kitapları üzerinden piyasa- ya yayıyor. Hızla servis edilen bu kitaplar geçi- ci bir tokluk hissi veriyor, ancak sağlıksız; aç- lık hissini hızla tekrar gündeme getiriyor. Hat- ta sunulan argümanlar kişisel gelişimden çok, kişisel gerilime yol açıyor. Kişinin kendisiyle barışmasını sağlamak gibi söylemler içerse de, kişinin iç çatışmalarını daha da tırmandırabili- yor. Peki, kitaplardan bu denli medet umarken edebiyatın iyileştirici gücünün ne kadar farkın- dayız? Ya da böyle bir güçten söz etmek müm- kün mü? “Bibliyoterapi”, Latinceden geli- yor; biblion (kitap) ve therapeo (iyileşme) keli- melerinin birleşmesinden... Doğru zamanda, doğru bireyle, doğru kitabı buluşturarak kişi