Balikesir Universitesi Kutuphane Bulteni ocak2017 - Page 16

KÜTÜPHANE BÜLTENİ Şubat 2017 Kimi dönemlerde, mesela terör gibi, top- lumsal tehlike anlarında ya da hafta sonların- da okuma davranışlarının değişip değişmediği- ni, yahut değişik bölgelerde okunan kitapların özelliklerini fark edip etmediğini söyleyebile- cek kadar verinin henüz ellerinde olmadığını söylüyor ekip, fakat 100 fotoğrafta kitap tü- rü tercihine baktıklarında 75’inin kurmaca, geri kalanın kurmaca-dışı olduğunu belirtiyor- lar. 100 kitabın 57’si çeviri, 39’u Türkçe ya- zılmış, 4’ü yabancı dilde. Kadınlar ve erkekler ise şu an aynı sayıda. 82 genç, 18 orta yaşlı / yaşlı var. Ekibin verdiği bilgiye göre kısa mo- mıyor musunuz?' diye – tam tersi, çok ilgimizi çekiyor, ama pek göremiyoruz,” diyorlar. “ 'HERKES KİTAP OKUSUN!' MESAJI VERMEK GİBİ BİR DERDİMİZ YOK” Bu verilerin ekip için özel bir anlamı var çünkü okumaya elverişli toplu taşıma yolculuk- ları için neler yapılabileceğine dair bir rapor ortaya çıkarmak istiyorlar. Yurtdışında ben- zer işi yapan diğer projelerden onları ayıran nokta da onların görüşüne göre bu. “Önümüzdeki dönemde toplu taşımada okuma hikayelerine yer vermek istiyo- ruz” diyor ekip: “Yine ilerleyen dönem- de yeterli toplu taşı- ma oku- runa ulaş- tor yolcu- luklarında daha çok der- giye ve gazeteye rastlanıyor; vapurlarda, metro ve Marmaray gibi daha kalabalık yolcu- luklara nazaran daha çok gazete okunabiliyor. Facebook sayfalarında sordukları soruya ce- vap olarak da takipçileri en rahat vapurda ve metroda okuyabildiklerini belirtmişler. “Elektronik okuma aygıtlarına çok ender rast- lıyoruz. Bu yüzden bazen sosyal medyada şi- kayetler duyuyoruz, 'E-kitapları okuma say- tığımızda onların gö- rüşlerini alarak ortaya çıkardığımız bir rapor hazırlamayı düşü- nüyoruz. İlerleyen dönemlerde hangi hatlarda ne kadar ve hangi türde kitapların okunduğuna dair bir okuma haritası oluşturma fikrimiz de var.” Proje beklediklerinin çok üstünde bir ilgi görmüş, gelen tepkilerin ise neredeyse hepsi olumlu. Projeyi böyle algılayanların aksine; 16 16