Balikesir Universitesi Kutuphane Bulteni ocak2017 - Page 14

KÜTÜPHANE BÜLTENİ Şubat 2017 İKİ DURAK ARASI KİTAP.. İstanbul’da toplu taşıma araçlarında kitap okuyanları fotoğraflayarak si- telerinde yayınlayan “İstanbul Okurken” ekibinin Sabit Fikir dergisinde yayınlanan söyleşileri... Toplu taşıma araçlarında kitap okuyan in- san sıradan bir kitap okuru değildir; çoğu in- sanın gözünde bir gelişmişlik figürüdür, her kitapseverin gönlünü çelen bir detaydır, top- lu taşımaya bir başka hava, bir dinginlik ka- tar. Üstelik insanların ne okuduğundan okuma tavırlarına, indikleri-bindikleri duraklara ka- dar pek çok yorum geçer aklınızdan; toplu taşımada kitap okuyan insan merakınızı cel- beder. Velhasıl, gergin, rahatsız, dalgın su- ratlardansa, herhalde herkesin, özellikle de kitapseverlerin gitgide daha çok beğenip paylaştıkları bu görsellerin hikayesi ne peki? Nasıl oldu da İstanbul'un toplu taşıma araç- larında kitap okuyan insanların fotoğrafları bir anda bir internet fenomenine döndü? Bir sivil toplum kuruluşunda proje koordi- natörlüğü yapan Gizem Kendik, bir dergide fotoğraf ve sosyal medya editörlüğü yapan kardeşi Didem Kendik ve görsel iletişim ta- sarımcısı Deniz Cem Önduygu birkaç yıl önce kitapseverlerin tercihidir toplu taşımada ki- Goodreads'de tanışıyor ve İstanbul Okur- tap okuyan insanlar görmek. ken'in temeli o dönem bilmeden de olsa atıl- mış oluyor. Kendileri de İstanbul'un toplu Belki de yalnızca kısa bir süredir, geçen taşımasında çok zaman geçiren ve bu yolcu- eylül ayından bu yana İstanbul'da toplu taşı- luklarda okumayı seven bu üçlü uzun süre bu mada kitap okuyan insanları fotoğraflayıp projeye başlamayı konuşmuş. Yurtdışından yayımlayan İstanbul Okurken projesinin ba- benzer örneklerin olması elbette fikir ver- şarısını böyle açıklamak lazım. İnternette miş, ancak asıl ortaya çıkma nedenlerinin 14 14