Balikesir Universitesi Kutuphane Bulteni Ocak 2020 - Page 23

KÜTÜPHANE BÜLTENĠ OCAK 2020 Yolcular, yurt içindeki uçuĢlarında bu kütüphaneden üyelik koĢulu ile kitap ödünç alabilecek. Kullanıcılar, ödünç aldıkları kitapları, Ġstanbul Havalimanı Gelen Yolcu Bölümü'ndeki kitap iade kutusuna veya Türkiye'deki herhangi bir halk kü- tüphanesine teslim edebilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ĠGA iĢ birliğinde hizmet sunacak kütüphane, 06.30-23.30 saatlerinde açık olacak. ĠGA tarafından yer tahsisi ile altyapının sağlandığı kütüphanede, altı Bakanlık personeli görevlendirilecek. Türkiye'nin prestijli mekanlarından Ġstanbul Havalimanı'nda okuma kültürüne iliĢkin farkındalık oluĢturmak isteyen Bakanlık, bu hizmeti ile kitaba kolay ulaĢ- ma bilincinin oluĢturulmasını ve okuma alıĢkanlığının artırılarak, vatandaĢların kü- tüphanelere yönlendirilmesini hedefliyor. 23 23