Abdon Letný špeciál/2019 Abdon_letný špeciál 2019 - Page 9

Ako každý nočný toreador, aj on má čiernu košeľu a oblek s mokasínami rovnakej farby. No podobne ako jeho lýra, aj oblek už mal najlepšie časy za se- bou, navyše bol zaprášený od ciest a špinavý od lístia a blata. Arikovi to však nevadilo. Privretými očami sa sústredene díval na hviezdy a brnkal jem- nú, clivú melódiu. V tú chvíľu pôsobil ako hriešnik civilizácie, kajajúci sa zo svojich hriechov voči príro- de. tovala Deina pri pohľade na kôru, v ktorej bola me- lódiou vyrytá ženská postava bez hlavy a z krku jej vybiehali vlny do rôznych smerov, jedna s druhou sa miešajúc. ,,A zabudol si snáď, že Boh je mŕtvy, pretože sme ho zabili a že sme vypili jeho krv? Už sa z našich žíl nevyhrabe. Už nie je Boh, sú len bo- hovia.“ Uškrnula sa: ,,Vari sa ti nepáčim?“ Deina sa zatočila, akoby mala na sebe sukňu, aby si ju Arik mohol lepšie obzrieť. Možno preto sa jej páčil. Stála obďaleč a pokorne počúvala. Počkala, kým dohrá, a až potom vstúpila k nemu na čistinku. ,,Čomu vďačím za takú nádhe- ru?“ spýtala sa veselo. Tentokrát sa zasmial Arik: ,,Myslím, že odpoveď vieš. Ale vieš, že to som nemyslel. Okrem toho, je- den múdry muž mi raz v krčme povedal, že svet ne- potrebuje mudrlantov.“ ,,To nebolo pre teba“ povedal Arik bez toho, aby sklonil hlavu na postavu pred ním. ,,To bolo pre hviezdy.“ ,,Aj múdri muži sa mýlia.“ Pokrčila plecami s miernym pousmiatím: ,,Plus, naučiť sa krásne mudrovať, je umenie samo o sebe.“ Deina pristúpi- la k Arikovi a natiahla k nemu ruku: ,,Poď so mnou. Ukážem ti, čo je božské.“ ,,Ale hviezdy sú súčasťou prírody. Aj my sme. Aj ja som. A teda je to aj pre mňa. Všetko je prepojené.“ Po tomto poslednom slove sa na ňu pozrel: ,,Načo si prišla?“ spýtal sa sotva zaujato. ,,Len tak. Chcem ťa vidieť.“ Elfka, ktorá stála pred ním, bola jednou z lesných. Na sebe mala šaty z letného lístia zviazaného lianami, ktoré mali v sebe isté jazerné kúzlo. Plnili svoj účel, no zároveň neboli tak kliešťovito zahaľujúce, aby utlačovali krá- su hodvábu tela. Na odhalenej časti hrudníka sa vynímal vypálený syčiaci had, stočený do klbka. Najzaujímavejšie však boli jej oči a dlhé vlasy. Ľavú polovicu vlasov mala ohnivo oranžovú, pravú mala čiernu ako havranie perie. Okná do jej duše odráža- li sivosť ocele, spolu so strieborným svetlom mesia- ca, do ktorej bohovia primiešali tmavomodrosť at- ramentovej oblohy. Arik sa nadýchol a tým najchladnejším hlasom, ktorý vedel, povedal: ,,Ja teba nie Deina. Strať sa!“ Deina sa len zasmiala a naklonila sa poza Arika: ,,Čo je to?“ Arik si len ťažko vzdychol: ,,Mala to byť interpre- tácia Zrodenia Venuše, ale drevo nespolupracuje s mojou hudbou a Boh ma zjavne v mojom hľadaní krásy ignoruje.“ ,,Aj abstraktné obrazy majú svoje čaro,“ skonšta- On sa na ňu chvíľu len nemo pozeral, ale nakoniec tú ruku prijal, postavil sa a nechal sa viesť. Viete, nie som voyeur. Naviac, za tento cirkus ma- sochistických otrokov ani neplatíte. A vôbec, reš- pektujem súkromie svojich priateľov. Teda občas. Preto poviem len skratkovito: Najprv ho vzala k lávovým, jazerám. Tam mu vysvetlila podstatu ohňa, túžby, ktorá míňa samu seba, plynutia na ze- mi v nehmotnom stave čistej energie chcenia exis- tovať. Tam sa spolu spálili. Deina prišla o ľavý rukáv a Arik o polku nohavíc. Potom šli na vrchol veľkej skaly kvôli vetru. Voľ- nosť. Všeobjímajúcnosť. Rýchlosť. Jemnosť. Vône. Divokosť. Všetko to cítil. Pri zemi poznal, odkiaľ vzišiel. Poznal špinavosť každého, rivalitu, tvrdosť a kráľa všetkých – červa. To všetko z pier s blatovým rúžom. Ohybnosť, dialóg, prijatie, prispôsobenie sa, konti- nuálna plynulosť, odrazy, náladovosť miest – toto našiel vo vode. To boli cesty k božskému. Cesty, ktoré Arika veľa naučili a v ktorých videl niečo spoločného. Nemo- hol sa Deine vynaďakovať. Tá sa však len spokojne stránka 8