Abdon Dušičkový špeciál/2019 Abdon_dušičkový špeciál_2019 - Page 4

„Do riti!“ zanadával som a po pamäti prešiel ku svojmu stolíku, kde som mal odloženú sviečku. Škrtnutá zápalka preťala ťaživú temnotu vládnucu v celej miestnosti. Tancujúci plameň som priložil ku knôtu sviece a svetlo sa zväčšilo. Vedel som, že na dnes som s prácou skončil, ale nemal som kam ísť a byť po tme v márnici, je veľa aj na mňa. Červená sviečka vniesla trochu života medzi všetko mŕtve, vládnuce okolo mňa. Spomenul som si, ako mi Viktor zvykol hovoriť, že nikdy nesmiem zapaľovať červenú sviečku. Hlavne, keď som sám. Vraj priťahuje temné sily a zblúdené duše, ktoré sa vám prisajú na pokožku a prenesú ťažobu svojho osudu na vás. Pricucnú sa ako nená- sytné pijavice a pomaličky z vás vysávajú život. Ne- chajú svoj odtlačok na vašej koži a čím dlhšie ste ich hostiteľom, tým je silnejší a výraznejší. Viktor vra- vieval, že ich dokáže vidieť. Že vidí dušu uvelebenú na vašej hrudi, odtlačok cudzej ruky na vašom ra- mene a tváre vyryté do chrbtov nič netušiacich ľu- dí. Neveril som mu vtedy a neverím tomu ani teraz. Pomaly som zdvihol zrak. Vedel som, že tam stále bude. Vedel som, že sa nemám pozerať. Ale neve- del som, že tam uvidím sivý obväz obmotávajúci sa mi okolo krku. Viac som nepotreboval. Rozrazil som zatvorené dvere a utekal po dlhej chodbe. Adrenalín mi pum- poval krv do nôh, behal som ako splašený kôň. Z jednej strany chodby na druhú, rozhodnutý ne- zomrieť v tejto prekliatej, studenej budove. Stratil som pojem o čase, stratil som sa vo vlastnej realite poháňaný surovým strachom, ktorý preberal kon- trolu nad mojím telom aj hlavou. „Nechcem zomrieť. Nechcem zomrieť!“ bľabotal som cez stuhnuté pery. Vedel som, že to je za mnou. Cítil som chladný vánok štekliaci ma na zá- tylku. Akoby sa to pohrávalo s mojou mysľou. Drža- lo sa niekoľko metrov pozadu. Dosť blízko na to, aby som cítil jeho prítomnosť, ale dosť ďaleko, aby som to uvidel. Nemôžeš utiecť. Chytil som sviečku do rúk a pomaly prešiel k zrkadlu nad umývadlom, ktoré zdobili pravý roh miestnosti. Ticho preťalo sklo sviečky, ktoré sa dotklo keramickej misy. Počul som vo svojej hlave starecký hlas. Vychádzal z každej strany, nebolo možné ujsť mu. Mal som pocit, že sa odráža priamo v mojej hlave. „Ešte toto mi chýbalo,“ zamumlal som si pre seba a obomi dlaňami pretrel unavenú tvár, ktorú zdobili hlboké kruhy pod očami. Pozrel som sa na svoj od- raz v zrkadle. Vyzeral som strhane. Ako starý chlap v mladom tele. Relatívne mladom, ale bolo určite mladšie ako moja duša. Ale ja som chcel ujsť. Išlo mi o život. Na ničom inom nezáležalo. Preklínal som svoju ženu, Viktora aj tú chladnú tyč, ktorou som mu prerazil hlavu. To všetko mi bolo ukradnuté. Chcel som len prežiť. „Všetko bude dobré,“ rozhodne som povedal a priblížil sa k zrkadlu. Hľadel som na sýtočervený odtlačok na mojej tvári. Štyri prsty križovali moje oko a cudzia dlaň svietila ako maják na mojom bie- lom líci. Trvalo mi dve sekundy, kým mi krv stuhla v žilách a srdce sa rozbúšilo ako nepokojný zvon, ktorý bije na poplach. Studený pot mi začal stekať po chrbte a navodzoval zimomriavky na koži. Zacítil som vy- nechanie jedného úderu srdca a nohy sa mi roz- triasli. Cítil som, ako strácam rovnováhu a na po- slednú chvíľu som sa zachytil o hranu umývadla. Nemôžeš ujsť. Chrčal. Dobehol som k stene a márne lapal rukami po jej povrchu. Nebolo kam ujsť. Ocitol som sa v pasci a jediné, čo mi zostávalo, bolo čakať na smrť. Prilepil som sa chrbtom k stene a v zúfalstve vy- strel ruky pred seba. Akoby to mohlo niečo zmeniť, zastaviť tú obludu a vytvoriť medzi nami imaginár- nu stenu. Akoby človek mohol bojovať proti nadpri- rodzenu. Utiecť prekliatiu. Svojmu osudu. Nedá sa to. „Nechaj ma, prosím! Prosím!“ kričal som do tmy. Oči som mal silno zatvorené a ruky sa mi nekon- trolovateľne triasli. Cítil som, ako sa mi okolo prs- tov začala obmotávať akási látka. Ovíjala sa okolo stránka 3