Abdon 9/2018 Abdon 9_2018 | Page 16

please tell me why! Prosím, povedzte prečo am I a savior, meant to save us all? som ja tým, ktorý nás má spasiť? the people cry! they want an end Ľudia kričia! Chcú koniec. a curtain call! Chcú poklonu. someday, somehow Raz sa nejako I'll show the world, svetu ukážem in time a časom replace these clouds above tieto mraky premením with shining sky!!! na slnečnú oblohu! Zdroj: https://genius.com/Jonathan-young-the-world-lyrics 14