Abdon 9/2018 Abdon 9_2018 | Page 15

V LASTNÁ TVORBA Autor: Romanus Von Rayne Preklad Death note Op 1 Tiež ste si pri sledovaní Death note anime vraveli, že by Vás zaujímalo, čo sa spieva v openingu? I ja, a tak som si povedal, že si nájdem anglickú verziu lyriky a preložím si ju. A tu sa vyskytol očakávaný problém: lyrika je vlastne báseň a básne sa prekladajú ťažko z akéhokoľvek jazyka. Preto som našiel X-Y rôznych, niekedy totálne odlišných verzií. A žiaľ, neviem (zatiaľ) japonsky, čiže som sa musel spoľahnúť. A teda som si vybral tú verziu, čo sa mi najviac páčila. Dúfam, že sa Vám bude páčiť. -Romanus von Rayne- Originál: Preklad: I made a promise for a change, Sľúbil som zmenu, a revolution in the night nočnú revolúciu, like a flower, dark and blooming from my love, ktorá bude ako temný kvet kvitnúť z mojej lásky, not nie zo svetla! light!!! I won't let them interfere, Nedovolím, aby sa do toho miešali, I won't allow them in my way nedovolím, aby mi bránili, the world will know svet sa to dozvie, the night will grow temnota povstane it all begins... today! a všetko to začína... dnes! I see the future and the fruit it bring Vidím budúcnosť a jej plody. s this town forgot it's sense of reasoning Toto mesto zabudlo na logiku, these ever-twisting days are blackening ubiehajúce dni sa zatemňujú the dark... it starts to turn... into dreams! a temnota sa mení... na sny! 13