Abdon 7-8/2019 Abdon 7-8_2019 | Page 26

cit koordinovaný pre celé telo. Skúsil som tiež nabíjať fúkačku a strieľať z nej len za použitia jednej ruky. Je to realizovateľné, ak máme nejaký držiak na šípky a pri nabíjaní si fúkačku pridržíme v horizontálnej polohe medzi stehnami, prípadne medzi ramenom a lícom. Čomu som sa zatiaľ nevenoval, je organizované experimentovanie s technikou dychu či pozorné všímanie si chybných výstrelov, a hľadania vzorcov, aké ich zapríčinili. Kuriozity a vylepšenia Pokiaľ sa vám náhodou podarí ihlicou trafiť zadnú stranu zvončeka zabodnutej šípky, pravdepodobne sa zvonček neprederaví a bude stále použiteľný. Vystreliť sa dá bez väčších problémov dokonca aj takto vytvorená zložená či „poschodová“ šípka. Úsmevnejšia kuriozita nastáva, keď sa ide zabodnúť nová šípka vedľa už zabodnutej. Užšia, vnútorná strana prichádzajúceho zvončeka vtedy narazí na širšiu, vonkajšiu stranu stojaceho zvončeka. Výsledok je, že vidíme zabodnutú celú šípku z predchádzajúceho výstrelu a ihlicu z novšieho výstrelu. Zvonček prichádzajúcej šípky je totiž vyrazený von a dokáže odletieť do nečakanej diaľky. Medzi kuriozity, ktoré som našiel na internete patrila situácia, kedy ihlica preletela na druhú stranu terča, kým zvonček bol odbitý terčom späť proti smeru letu. Najjednoduchšou modifikáciou fúkačiek je pripojenie ďalších hlavní pre urýchlenie streľby. Viac sa mi však páči zásobník, takzvaný blowgun repeater, ktorý na fúkačku prenáša princíp revolvera. 24