Abdon 7-8/2019 Abdon 7-8_2019 | Page 25

Streľba v interiéri je tiež dostatočne bezpečná. Udáva sa však bezpečnostné opatrenie vyhnúť sa elektrickým vedeniam v stene, aby sa vyťahovanie zblúdilej šípky nestalo „šokujúcim“. Či by však bola šípka schopná preniknúť do steny tak hlboko, je druhá vec. Podľa mňa nie, aspoň pokiaľ sa nepoužije upravená vzduchová zbraň, o akých ešte bude reč. Čo sa týka hlučnosti, zvuky asi o intenzite bežného hovoru, len kratšie, spôsobujú dva deje. Prvým je samotné fúknutie. Druhým zvukom je zabodnutie šípky do terča a jeho intenzita závisí od materiálu tohto terča. Sila výstrelu zvykne prekvapiť. Vlastne nie je potrebná veľká sila výdychu, tá sa hodí skôr pri streľbe na veľké vzdialenosti. Je prospešné zamerať sa na tesné prisunutie náustku k ústam, aby uniklo čo najmenej vzduchu preč. Pri nešikovnom fúknutí sa mi viackrát vzduch obrátil smerom k očiam. Pri bežnej streľbe zvykne šípka prebodnúť aj plechovku. Keď šípku nezadrží ani vrstva kovu, som dosť zvedavý, ako by sa potom dalo chrániť pred jedom (pokiaľ by sa z hrotu nezotrel). Cvičenia Okrem bežného, čo najpresnejšieho strieľania na statický terč, som skúšal aj ďalšie cviky. Postupne som si uvedomoval, že sa okolo streľby z fúkačky dá nájsť veľké množstvo podnetov na poctivé trénovanie. Pri prvom cviku som začínal obrátený chrbtom ku šípke položenej na zemi. Úlohou bolo ju čo najrýchlejšie zdvihnúť, nabiť a výstrelom trafiť terč. To vás naučí ušetriť čas tým, že hlboko vdychujete už paralelne pri nabíjaní. Druhý cvik pozostával zo streľby počas neustáleho pohybu po kolmici na terč. Keď som sa ocitol na kraji miestnosti, zmenil som postoj tak, aby bol vpredu opačný bok, čo si žiadalo aj výmenu ruky vpredu a vzadu. Alternatívou voči tomu je stáť na mieste, rotovať v bokoch a vystreliť v momente, kedy mierite na terč. Rotáciu možno vykonávať nielen po horizontálnej rovine, ale aj po vertikálnej či diagonálnej. Aby šípka nevypadla, je dobré vyhnúť sa priveľkému skloneniu fúkačky nadol. Strieľanie za pochodovania bližšie k terču a ďalej od neho napomáha k nezávislosti rúk od pohybujúceho sa tela. Tiež je možné trénovať rýchlosť nabíjania, keďže môžeme použiť držiak šípok na ich umiestnenie po obvode fúkačky, alebo dokonca niekoľko držiakov, ak ich vlastníme viac. Naopak, improvizácia typu „čo s rukami“ sa dá trénovať tak, že si držiak z fúkačky zložíme, šípky držíme v len ruke a pri nabíjaní sa snažíme nebodnúť sa. Určite to ocenia ľudia, ktorí (sa) radi jedujú. Inak a lepšie sa nabíja, ak držíme šípky (nie čípky!) len v medzerách medzi prstami, hrotom smerom von z päste. Najviac sa to hodí pri streľbe bez náustku, ktorý takéto nabíjanie mierne komplikuje. V takomto prípade by sa bezpečnostný prvok z náustku možno dal nahradiť vhodne zvoleným magnetom, ako to býva diskutované na fórach. Stále to však nie je všetko! Popri rýchlosti dobíjania možno ešte trénovať minimalizmus daných pohybov, aby naše obrysy neboli nápadné, alebo aby sme sa fúkačkou nezamotali do vetiev či iných prekážok. Taktiež môžeme očami sledovať iba terč a nabíjať/kráčať výhradne po hmate, bez vizuálnej kontroly nabíjania/terénu. Nakoniec môžeme náhodne skombinovať spomenuté typy pohybu a nabíjania. Na internete sa samozrejme zmieňuje streľba z dobrého úkrytu, čo dáva väčší zmysel, keďže fúkačka je viac zbraň pre lov, nie pre otvorený boj. Mnou navrhované cviky však môžu cibriť hmatový 23