Abdon 7-8/2019 Abdon 7-8_2019 | Page 23

I NÉ Autor: Executor Fúkačka. Čo? FÚKAČKA! Venované všetkým, ktorí nepoznali význam slova. Takmer vždy, keď niekomu spomeniem svoju fúkačku, dotyční sa nechápavo opýtajú: „Čo?“. Potom im musím vysvetľovať, že počuli dobre a hovorím o strelnom nástroji v tvare rúry, ktorým vystreľujeme šípky svojím dychom. Samozrejme sa s týmto výrazom nestretávame každodenne a nepatrí do jadra slovnej zásoby, no reakcie, akoby som povedal latinský výraz, mi už liezli na nervy. Poďme si teda trochu viac osvetliť, čo je zač tá fúkačka a akú zábavu poskytuje človeku stojacemu na jej správnom konci. Z čoho sa skladá? Fúkačka je považovaná za športovú zbraň a ako varuje aj nápis na nej, nejedná sa o hračku. Model, ktorý vlastním ja, je z dvoch hliníkových rúr, dielu na prepojenie s molitanovou vrstvou, náustku, mieridla a držiakov šípok. Nič však nebráni tomu použiť len jednu rúru ako kompletnú fúkačku. Aj presnosť takejto polovičnej, 51-centimetrovej fúkačky sa mi vcelku pozdáva. 21