Abdon 6/2019 Abdon 6_2019 | Page 22

Potencionálny diktátor, za ktorého nikto nebojuje a nikto nenúti iných bojovať za neho, nemôže získať žiadnu moc a spätne nemôže ničiť slobodu iných ľudí. Týmto článkom som nechcel propagovať vzdávanie sa úspechu v prospech iných ľudí, rezignáciu v ambíciách, či ľahostajnosť voči svetu. Nepropagoval som ani pacifizmus – som síce sklamaný z toho, ako si dokážu ľudia ubližovať kvôli hlúpostiam, avšak oblasť vojenstva a bojovania považujem za vysoko inšpiratívnu, pretože ukazuje maximálnu efektivitu človeka v podmienkach, kedy je naozaj potrebná. Snažil som sa propagovať osobnú slobodu a uvedomelosť. Medzi otázky života nemusí patriť len to, nad čím máme moc, ale aj čím sme zlepšili život iných. Tak sa môžeme pokúsiť byť niečím viac, než len jedným z kohútov na smetisku, podobne ako „nezapredať vlastnú dušu“ za výhru akýmkoľvek spôsobom. Zdroje: http://ants.com/5-ant-supercolonies-worlds-largest-ant-colonies/ http://scribol.com/environment/animals-environment/the-ant-supercolony-that-stretches- 6000km/ https://vat.pravda.sk/zem/clanok/17178-mravciu-koloniu-caka-obcianska-vojna/ 20