Abdon 6/2018 Abdon 6_2018 - Page 25

23
O NIEČOM
Autor : Bianka Knutová

Výklad na tému : Scenár a štúdium scenáristiky

Scenár je súčasťou niečoho , čo sa dá študovať do hĺbky . Scenáristika sa študuje na vysokej škole . Nejde len o obyčajne napísané kusy papiera , ale ide o celok ako taký , ktorým sa človek zaoberá počas celého štúdia . Každý scenárista musí vedieť , ako správne napísať scenár . Nestačí len vymyslieť a spísať tému alebo podnet , ktorý sme dostali , ale ide aj o správnu štruktúru textu , preto každý scenárista musí poznať , čo pojem scenár znamená .
Scenár je predloha pre filmové , divadelné či rozhlasové dielo formou textu . Obsahuje scénické poznámky , ktoré využijú nielen účastníci projektu , ale aj tí , čo nie sú jeho súčasťou . Napríklad kameramani , technici a občas aj režisér . Podľa teoretika P . Mihálika je „ Scenár literárny program realizácie filmového diela “. Scenár je celok , do ktorého môže zasahovať iba režisér , prípadne za pomoci scenáristu , ktorý daný scenár písal . Je to niečo , čo my ako poslucháči či diváci nevieme vnímať . Scenár sa dá charakterizovať aj ako nositeľ určitého diela či projektu . „ V profesionálnom i amatérskom filme sa stretávame často s tým , že scenár i film sú o všetkom a o ničom , že sa autori nechali uniesť atraktívnosťou prostredia , témy a podobne . Nevytvorili si k téme a k problému svoj vlastný vzťah alebo nedostatočne hierarchizovali “. Scenár radíme medzi dramatické umenie a vychádza z faktov . Všetko je o nápadoch scenáristu , ktorý musí byť autorom a psychológom zároveň . Poznáme literárny a technický scenár . Literárny scenár je takzvaným programom realizácie a svojím spôsobom zabezpečuje ideovo-umeleckú , žánrovú a štýlovú jednotu diela . Uzatvára fázu prípravy diela , a vytvára mu akýsi podklad . Technický scenár formuje fabulu , dialógy a celkový zmysel . Myslíme tým napríklad to , či časti na seba nadväzujú či dávajú dokopy nejaký zmysel a podobne . Pretrváva tu jednotný obrazový systém dramaturgie do obrazovej štruktúry filmu či iného diela . Technický scenár sa píše až vtedy , keď má režisér presne vymyslené , čo a ako chce tvoriť .
Scénosled je predprípravou pre napísanie scenára . Upresňuje , nájdeme v ňom všetky potrebné detaily pre vznik konceptu . Vety sú vypovedané celé , od začiatku až do konca . Príbeh sa delí do určitých sekvencií – obrazov . Pre časové úseky diela je dôležité , aby sa režisér vedel pri realizácii niečoho v diele pridržiavať .
Scenáristika je odbor doktorandského štúdia . Obsahom štúdia je teoretické , ale aj praktické osvojenie si metód , postupov , žánrov a štýlov od klasickej tvorby po aktuálnu . Obsah štúdia je postavený na individuálnej realizácii diela autora a na ňom samom . Vyštudovaní scenáristi môžu po dokončení a úspešnom absolvovaní štúdia buď posúvať získané informácie ako profesori , pokračovať vo svojom vlastnom rozvoji , alebo sa začať scenáristikou živiť , napríklad v divadlách či rozhlase . Scenárista je ten , kto musí svoj talent rozvíjať a zdokonaľovať každý deň , každú sekundu vďaka

23

O NIEČOM Autor: Bianka Knutová Výklad na tému: Scenár a štúdium scenáristiky Scenár je súčasťou niečoho, čo sa dá študovať do hĺbky. Scenáristika sa študuje na vysokej škole. Nejde len o obyčajne napísané kusy papiera, ale ide o celok ako taký, ktorým sa človek zaoberá počas celého štúdia. Každý scenárista musí vedieť, ako správne napísať scenár. Nestačí len vymyslieť a spísať tému alebo podnet, ktorý sme dostali, ale ide aj o správnu štruktúru textu, preto každý scenárista musí poznať, čo pojem scenár znamená. Scenár je predloha pre filmové, divadelné či rozhlasové dielo formou textu. Obsahuje scénické poznámky, ktoré využijú nielen účastníci projektu, ale aj tí, čo R<;V<;H