Abdon 6/2018 Abdon 6_2018 | Page 26

vnímaniu. Dokáže nájsť spôsoby audiovizuálnej prezentácie, a jej spracovanie, čo sa vyznačuje vlastným štýlom, ktorý je nástrojom účinného a efektívneho estetického pôsobenia. Všetko, čo bolo vyššie spomenuté súvisí s tým, že ak sa niečomu chceme venovať, musíme poznať jadro celku. V tomto prípade šlo o poznanie toho, čo pojmy scenár a scenáristika ,ako druh práce, znamenajú, a predstavenie možností pre jeho štúdium. ZDROJE: • „Scenár literárny program realizácie filmového diela“ (MIHÁLIK, P.: 1984.) • „V profesionálnom i amatérskom filme sa stretávame často s tým, že scenár i film sú o všetkom a o ničom, že sa autori nechali uniesť atraktívnosťou prostredia, témy a podobne. Nevytvorili si k téme a k problému svoj vlastný vzťah alebo nedostatočne hierarchizovali“ (MIHÁLIK, P.: Réžia a dramaturgia v amatérskom filme. 1. vyd. Bratislava: Osvetový ústav 1984. 30 s.) • KOŠICE, š.: Jednotky: Réžia a dramaturgia v amatérskom filme. sclib.svkk.sk, [ cit. 6.1.2018,12:50h EST ]. Dostupné na: < https://sclib.svkk.sk/sck01/Record/000385952> • UMENÍ,A. - BAKALJAROVÁ, M.: Filmová a televízna réžia a scenáristika. [ cit. 6.1.2018,12:45h EST ]. Dostupné na: • WIKIPEDIA.: Scenár. WIKIPEDIA.ORG, [ cit. 6.1.2018,12:45h EST ]. Dostupné na: • UMENÍ,A. - BAKALJAROVÁ, M.: Prijímacia skúška. PORTALVS.SK, [ cit. 6.1.2018,12:48h EST ]. Dostupné na: 24