Abdon 5/2020 Abdon 5_2020 - Page 7

„Bingo!“ vyplul bezdomovec z útrob, v ruce silně ohmataný úlovek, aby ho mohl zhodnotit pořádně na světle. Karl Marx – Kapitál „Hm, to bude asi nějaká detektivka.“ Usedl zády opřený o kontejner a začetl se. Kolem, na jinak prázdné ulici, procházel člověk s plnou nákupní taškou. „Hele šéfe!“ houkl na něj bezdomovec. „Nebylo by pár drobných na jídlo?“ „Na jídlo?!“ zhodnotil situaci kolemjdoucí. Sehnul se k tašce. Vytáhl roli toaleťáku. „Až tohle přečteš, bude se ti hodit!“ ukázal na Kapitál. „Dík.“ 5