Abdon 4/2018 Abdon 4_2018 - Page 14

12
VLASTNÁ TVORBA Autor : Marrrqui

Cesta dovnitř

Mám ráda cestu lesní , dokud vede podél louky , dokud vidím kříž na kostele ve vsi .
Mám ráda cestu lesní , dokud je vidět mezi stromy , dokud vím , že se můžu kdykoliv vrátit zpět ,
dokud zpívají kosi v korunách , dokud se zelenají větve , až do západu slunce budu na takové cestě .
Až se setmí , nikdo mě do lesa nedostane , ten se stane plátnem a na něj se bude promítat
všechno , čeho se bojím , všechno , co já v duchu vidím , pak by taková procházka byla jak průchod vlastní myslí .
A kdo by si tohle dobrovolně dal ? Tak i já se dál temným koutům své duše vyhýbám .

12

V LASTNÁ TVORBA Autor: Marrrqui Cesta dovnitř Mám ráda cestu lesní, dokud vede podél louky, dokud vidím kříž na kostele ve vsi. Mám ráda cestu lesní, dokud je vidět mezi stromy, dokud vím, že se můžu kdykoliv vrátit zpět, dokud zpívají kosi v korunách, dokud se zelenají větve, až do západu slunce budu na takové cestě. Až se setmí, nikdo mě do lesa nedostane, ten se stane plátnem a na něj se bude promítat všechno, čeho se bojím, všechno, co já v duchu vidím, pak by taková procházka byla jak průchod vlastní myslí. A kdo by si tohle dobrovolně dal? Tak i já se dál temným koutům ݰHqhYHZ0X[KL