Abdon 4/2018 Abdon 4_2018 | Page 27

Pripomínam, že vyjadrenie sa k náročným textom je dobrým cvikom aj pre komentujúceho. Rád by som prezentoval ešte jednu radu: ak chceme svoju tvorbu vedieť plánovať do budúcna, mali by sme si značiť údaje o tom, ako dlho sme tvorili predošlé diela. Za zaujímavý problém blogerov považujem tvorbu, ktorú rodine neukazujú, alebo ju pred ňou vyslovene skrývajú. Fyzická blízkosť iných osôb ešte neznamená, že sme s nimi na jednej vlne aj mentálne. Môže to byť práve blízkosť - až prílišná - čo odrádza od odhalenia svojho zmýšľania a cítenia. Každému z nás sa však míňa čas života. Čo ak náš čas vyprší skôr, ako vôbec budeme poznaní a pochopení? Spomienka na nerealizované diela Pri spomínaní na svoje prvé zámery písať som odhalil jeden vcelku zaujímavý fakt. Keď som v pubertálnom veku uvažoval o písaní fantasy príbehu, zamýšľaný dej a prostredie silne odrážali postoje, ktoré som si v tej dobe neuvedomoval, alebo som si neuvedomoval, že ich prenášam do tvorby. Príkladom je, že príbeh sa mal odohrávať v okolí jedného centrálneho mesta, teda nešlo o cestovateľské fantasy. Toto muselo odrážať fakt, že nerád cestujem. Ďalej, mágia mala stáť bokom, mimo širokej spoločnosti, čo korešponduje s mojím názorom na reálne nevysvetlené javy ako nevhodné pre mainstream. Hlavnému hrdinovi som zamýšľal prisúdiť aj kronikársku úlohu, čo mohlo byť odrazom môjho sklonu pre písanie, ktorý navyše vtedy ešte ani nebol pevne ukotvený. Okrajom ešte spomeniem inú zaujímavosť z tejto dávno zamýšľanej a nerealizovanej fantasy. Pri zrode hrdinov som vždy počítal s tým, že to bolo zlo, ktoré ich sformovalo do ich podoby, pretože v nich vyvolalo túžbu po spravodlivosti. Ak by však hrdinovia porazili všetko zlo na danom území a čase, odkiaľ by sa potom s rovnakou auten tickosťou a motiváciou mohla formovať ďalšia generácia hrdinov? Ani teraz, po približne desiatich rokoch nemám odpoveď. Zároveň je toto nedokončené fantasy príkladom motívu, ktorý čakal na spracovanie tak dlho, až sa nedočkal a ja som o neho stratil záujem. Vtedy to však nebolo kvôli čakaniu v poradovníku námetov, ale kvôli nedostatku pevnej vôle a predovšetkým nedostatku fantázie. Podobným prípadom bol môj starý motív veľmi blízky bojovým stretom z filmu Avatar, ktorý ale bol vytvorený až neskôr. Niet sa čomu diviť, keďže na strednej škole som mnoho čítaval o indiánskych kmeňoch. Tento námet slúži ako príklad toho, keď vás blízkosťou témy niekto predbehne. Spracovanie Avatara ma však v tomto sklamalo, keďže dielo vykresľujúce ľudstvo ako vykorisťovateľov malo poskytnúť veľmi provokatívne otázky. Kým ja som mal v pláne na ľudstvo kydať čo najviac hnoja, tento provokatívny potenciál Avatar využil iba málo a viac ospevoval silu prírody. 25