Abdon 3/2020 Abdon 3_2020 | Page 15

Vystrelené šípky sa rozleteli k helikoptére, zavŕtali sa do jej plášťa i vrtúľ. Prerazili si cestu do jej útrob. Helikoptéra stratila svoj smer, zakolísala sa ako podnapitý občan a porúčala sa do hlbín oceánu. Strážci na opačnej strane priesmyku boli rovnako strnulí ako predtým. Zložili zbrane a zapískali ako jeden muž na Pátračov, ktorí sa bez meškania začali driapať späť k svojim pánom. Nečakala na to, čo bude nasledovať. Rozbehla sa do lesa a bežala čo jej sily stačili. Bola voľná. Slobodná. Teraz sa už len musela postarať o to, aby to tak zostalo. 13