Abdon 3/2018 Abdon 3_2018 | Page 35

Ktorí z autorov venujúcich sa písaniu (nielen beletrii) vás tento rok najviac zaujali tvorbou? Tento rok rebríček ovládol Tomáš Beník a v tesnom závese sú Denisa Kancírová a Romanus Von Rayne. Zosadili nás z piedestálu a my sa musíme spamätať a makať na sebe. ;) Tomášovi tlieskam k prvému mies- tu. Svoje pekné miesto majú aj Bianka Knutová, Bocian, Faliane Simen, Charlie a MetaLenka. (bolo možné označiť najviac 4 autorov) Ako by ste ohodnotili tohtoročné špeciály? Tento rok majú oba špeciály vyrovnané skóre. V l