Abdon 3/2018 Abdon 3_2018 | Page 34

INÉ Spracovala: DNA Anketa časopisu Abdon 2017 Do ankety za rok 2017 sa zapojilo 10 respondentov – 4 muži a 6 žien. Vo veku 15-19 rokov sa zapojili 2 respondenti, vo veku 20-24 rokov 3 respondenti a zvyšok (presnejšie 4) spadal do vekovej kategórie 25-35 rokov. V ankete sme spravili zopár zmien, pýtali sa na klasiky, čím sme skrátili počet otázok a zhrnutie teda ne- bude také náročné. Ktoré z týchto rubrík vás v roku 2017 najviac zaujali? Najatraktívnejšími rubrikami bola Vlastná tvorba a Cestopis. O Vlastnej tvorbe nemôžeme ani pochybo- vať, keďže sa v nej autori môžu vyblázniť. Som rada, že zaujal aj cestopis, pretože je to moja srdcovka. V tesnom závese je Téma mesiaca a Recenzie, ktorým často vládne Elwin a nedajú sa obísť. :) (bolo možné označiť najviac 3 možnosti) Ktorý z autorov, ktorí sa venujú vizuálnej tvorbe, vás tento rok najviac oslovil? Aj tento rok s prehľadom vyhráva MetaLenka, ktorej kvality ešte stále objavujeme. Charlie jej však dý- cha na päty a uvidíme, ako sa prejavia v roku 2018. (bolo možné označiť najviac 2 autorov) 32