Abdon 3/2018 Abdon 3_2018 | Page 26

8 . Vyjmenuješ nám prosím něco málo z nářadí , které máš k dispozici ? Pro mě jsou to všechno jen stříbrné mučící nástroje a kromě nějakých základních kousků nemám tušení , k čemu slouží .
Klasické vybavení zubního lékaře je sonda , kterou zkoumáme povrch zubních tkání , těsnost výplní , zrcátko a stomatologická pinzeta . S tím si většinou vystačíme při preventivní prohlídce . Dále pak vrtáčky , se kterými odstraňujeme kazy , upravujeme tvar zubů , hladítka , se kterými pracujeme při zhotovování výplní , Beinova páka na rozvolnění úponu zubu před trháním , kleště , se kterými pak zub vybavíme z lůžka , injekční stříkačky ... je toho opravdu spousta :).
9 . Zubař musí umět vycházet s lidmi ... Měl by umět vycházet s lidmi ... Z vlastní zkušenosti vím , že ne každý zubař ale tuto schopnost ovládá . Jak jsi na tom ty ? Je těžké každého ošetřit a přitom působit mile ? A co pacienti , snaží se i oni ?
Určitě to je důležité . Nedávno jsem četla , že lidé považují za lepšího lékaře toho , který má hezkou čekárnu , kvalitní vybavení , je milý , ochotný , vše jim vysvětlí , i když tak zručný není , než vynikajícího zubaře , který je nepříjemný , nevrlý , se starým vybavením , ošklivou čekárnou . Alespoň na tom je vidět , jak je přístup lékaře k pacientovi důležitý . Já osobně se snažím být milá , vstřícná , pravda je však taková , že i lékař je člověk a prostě má dobré a špatné dny , a když děláme s lidmi , kontaktu se nevyhneme , tudíž naše rozpoložení může být pacientem vyloženo naprosto odlišně . Ale sama na sobě pozoruji , že syndrom vyhoření pro mě není tak vzdálený , jak by se mohlo zdát . Ono je dost náročné držet si u každého pacienta nadšení a zapálení pro věc , když mě většinou pacienti neposlouchají a nedbají mých rad . A pokud někomu řeknete , že veškeré jeho potíže vycházejí z nulové ústní hygieny , vše mu vysvětlíte a on k vám přichází stále se stejným stavem v ústech , je to šíleně demotivující .
10 . Jaký nejtěžší případ jsi zatím musela řešit ?
Zatím nejtěžší případ byl velmi nemocný starý pán , který deset let nebyl u zubního lékaře , všechny zuby po prohlídce byly určeny k extrakci = trhání . Extrakce byly těžko proveditelné , zuby byly zkažené pod dáseň , tudíž nebyly možné uchopit klasickými kleštěmi . Museli jsme ho odeslat nejprve k jeho obvodní lékařce , aby se vyjádřila , zda je možné v jeho stavu zuby trhat , pak ke specialistovi , aby extrakce provedl . Pán navíc trpí silným dávivým reflexem , tudíž odmítl zhotovení protetických prací , které by mu chybějící chrup nahradily . A jelikož příjem potravy je pro člověka z hlediska přežití velmi důležitý , přes počáteční problémy , kdy si pacient bude připravovat kaše , by hrozilo , že dospěje do stavu , kdy se postupně přestane správně stravovat , protože to pro něj bude příliš náročné . Případ stále řešíme .
11 . A poslední otázka mimozubařská - Co tě baví v soukromém životě , jaké máš koníčky , co plánuješ do budoucna a máš nějaké sny , nebo už jsi si je snad všechny splnila ?
Asi největší radostí je pro mě rodina a přátelé , miluju přírodu a ráda píšu povídky . Tento rok je pro mě výjimečný , budu se vdávat , bude to první rok zcela osvobozený od studií , jsem přihlášena do literární soutěže ... tak mi prosím držte palce , ať to všechno klapne . Díky ! :)
24
8. Vyjmenuješ nám prosím něco málo z nářadí, které máš k dispozici? Pro mě jsou to všechno jen stříbrné mučící nástroje a kromě nějakých základních kousků nemám tušení, k čemu slouží. Klasické vybavení zubního lékaře je sonda, kterou zkoumáme povrch zubních tkání, těsnost výplní, zr- cátko a stomatologická pinzeta. S tím si většinou vystačíme při preventivní prohlídce. Dále pak vrtáčky, se kterými odstraňujeme kazy, upravujeme tvar zubů, hladítka, se kterými pracujeme při zhotovování výplní, Beinova páka na rozvolnění úponu zubu před trháním, kleště, se kterými pak zub vybavíme z lůžka, injekč- ní stříkačky... je toho opravdu spousta :). 9. Zubař musí umět vycházet s lidmi... Měl by umět vycházet s lidmi... Z vlastní zkušenosti vím, že ne každý zubař ale tuto schopnost ovládá. Jak jsi na tom ty ��H1&�o���H�qo�0�Z��hY]1fZ]H1fZ]�H1k��ؚ]ZKB�O�H��X�Y[�Kۘqo��H�HHۚO•\�#Z]1&���H1k�qo�]0�K��Y0�]�����[H1#Y]K1o�HY0�Hݘqo�Z��H�H\1hp�Z�0�Z�qfYH���\��Hp�H^���H1#YKB���\��Kݘ[]��H�X�]�[��K�HZ[0�K�����K�hYH�[H�\ݱ&�0�KH�qo�Z���q#[��H�[��K�qo��[�Z�Z��X��Z��X�qfYK��\��H�H�\1fp�Z�[[��K�]��0�K�H�\��[H�X�]�[��[K�hZ�]��H1#YZ��\���K�[\��b�H�H�H�Y1&� �Z��H1fp�KB��\0�Z�qfYH�X�Y[�ݚH1k�qo�]0�K���H��؛�&��Hۘqo��[H��]Z[0�K��1fp�X۰�K�]�H�H�hXZ�Z�ݰ�K1o�HH0�Z�qfB��H1#[ݱ&��H���1&�p�H؜��HH1h\]��H�KH�qo�1&�0�[YH�YZK�۝Z�H�H�]�Z�[YKY0�qo��qhYH�ދB���o�[��Hqk�o�H��]X�Y[�[H�[�o�[���\�����qh[�&ˈ[H�[XH�H�ر&�ޛܝZ�K1o�H�[���H�Z�fY[��B���q&��[��HZ���0�[[��K�Z��H�H[���0�] �ۛ��H����\��#[��H�o�]�HH�qo�0�Z�X�Y[�H�Y1hY[��B�H�\0�[[��H���&���qo�q&��&�1hZ[��HX�Y[�H�\���X�Z��HH�Y�Z��Hp�X��Y �H��Y�&���]H1fYZۙKB�K1o�H�qhZ�\��H�Z��0�qo�H�X�0�^�Z��H��[ݰ�H0����HY�Y[�K�hYH]H�\ݱ&�0�]HHۈ���[H1fZX�0�^��H�0�[H�B��Z���[H�]�[H�0��X� �H�1hp�[[�&�[[�]�Z��X��K��L ��Z��H�Z�1&�o�hp�H1fp�\Y��H�]0�[H]\�[H1fYqhZ]–�]0�[H�Z�1&�o�hp�H1fp�\Y�[�[ZH�[[�۰�H�\��H0�[��\��H\�]]�X�[H�X���Z�0�Z�qfYK�hYX��H�KB��H���0�Y�H�[H\�#Y[�H�^�Z��HH�0�[��K�^�Z��H�[H1&�o����ݙY][��K�X�H�[H��qo�[��H��0�\�qb Y0�qo��X�[H[�o���HX��]�\�X���[ZH�qh]1&�ZK�]\�[H��YH��\�]�Z���H��Z�؝����B�0�Z�qfX�KX�H�H�Z��Y1fZ[K�H�H[�o���H��Z��]�H�X�H�] Z��H�X�X[\�ݚKX�H^�Z��H�ݙY ��0�[��]��X��0�H�[��[H0�]�]��[H�Y�^[KY0�qo��p�]��ݙ[��H��]X���X��X��K�\��H�H]H�X�&ڰ�X��B���\�Z�Y[K�H�[Z��o�1fp�Z�[H��]�H�H��1#[ݱ&��H�Y\��H1fYqo�]0�H�[ZH1k�qo�]0�K1fY\��#p�]q#[��B��؛0�[^K�H�HX�Y[��YH1fZ\�]�ݘ]�qhYK�H�ޚ[�1o�H��1&ڙH��]�K�H�H��\�&�1fY\�KB��H���]��&���]�ݘ] ���o�H����&ڈ�YH1fp�[qhH��\��#[��K�1fp�\Y�0�[H1fYqhp�[YK��LK�H��Y��H�0�^��HZ[[ޝX�qf\���H H��1&��]��H���Zܛ�p�[H1o�]��1&��Z��Hp�qhH�۰�q#Z�K��0�[�Z�qhB���Y�XۘHHp�qhH�&ژZ��H۞K�X��qo���H�H�HۘY�hYX��H��[O\�H�Z��&�1hp�H�Y��0�H�H��q&���[�HH1fp�][0�KZ[Z�H1fp�\��HH��YH0�qh]Hݰ�Y�K�[������H��q&��Z�[Yq#[��K�YH�H�0�]�] �YH�����H�����[H�ݛ؛ޙ[��H��Yp�K��[H1fZZ0�qhY[�H�]\��\���H��KB�1&�o�K���Z�ZH����[H�o�H[�KqiH��hYX����\�K�0�Z�HH�B��