Abdon 3/2018 Abdon 3_2018 | Page 22

Blogeri aj spisovatelia majú možnosť zviditeľniť sa v rôznych súťažiach. Skúšala si sa do niektorých zapojiť? Jediná aktivita voči súťažiam sú na instagrame bloggeriek max. Nepodporujem to, ísť do televízie stvárňovať niečo pre zviditeľnenie niečoho iného. Nerozumiem tomu a nemá to podľa mňa zmysel. Ak by som mala ísť napr. do televízie tak ako herečka, teda v tom zmysle v ktorom študujem ale preto aby som sa zviditeľnila, získala nejakých sledovateľov tak nie. Rada si vytvorím komunitu sama za pomoci seba samej a občasných sponzorov ako ich podľa mňa násilne ťahať. Čomu sa venuješ vo svojom voľnom čase? Nakoľko študujem herectvo, tak všetkému v tomto smere, ale hlavne píšem. Posledným unikátom bola kniha pre mamku k Vianociam a teraz píšem rozprávku. Aké sú tvoje ciele do budúcnosti? Doštudovať, úspešne samozrejme, a byť prijatá na vysokú školu. Chcela by som ísť buď na réžiu filmu a scenáristiku alebo spisovateľstvo. Takže tvoje ciele končia v kultúre – film alebo literatúra, kde je potrebné mať „hrošiu kožu“. Charakterizovala by si sa ako odolný jedinec? Nie určite nie nie som odolná voči takýmto veciam aj keď pritom, čo študujem by som mala byť. Avšak postupne si akýsi rešpekt a silu snažím budovať no pri mojej citlivej po- vahe je to namáhavé. Preto by som sa radšej aj zaoberala písaním, kde otvorím dušu ako chcem a žijem si svoj svet, ktorý môže inšpirovať alebo sklamať ale nikto mi do neho nemôže hovoriť. Iste rozumiete... Robíš aj inú tvorivú činnosť? Ako som spomenula všetko kreatívne a umelecké je moje. Taktiež rada líčim a hrám sa na takú nevy- študovanú vizážistku. Ak by si neskončila v tvorivej činnosti, kde inde by si sa videla o 5 rokov? Možno trošku optimisticky, ale vidím sa na vysokej škole buď na scenáristike alebo spisovateľstve s rozpracovanou knihou a s nejakou brigádkou popri škole, aby som mohla pracovať na oficiálnom vydaní svojej knih