Abdon 3/2018 Abdon 3_2018 | Page 21

PREDSTAVUJE SA Autor: DNA Bianka Knutová Bianka Knutová je abdoňáčka už od marca 2017. Okrem toho je blogerkou a umeleckou dušou. V Abdone zverejňuje krátke prózy, ktoré zaváňajú motivačnou literatúrou a inšpiráciou života mladej dievčiny. Pozrime sa na to, aká je a čo robí vo svojom voľnom čase. Kam chodíš do školy? Na konzervatórium, kde študujem hudobno- dramatický odbor. Ako si sa dostala k blogovaniu? K blogovaniu som sa dostala spontánne, milovala som písanie a chodievala som počas základnej školy na súťaže zo slohu, slovenské bloggerky som sledova- la a inšpirovali ma. Jedného dňa som to chcela vyskú- šať a založila som si skúšobný blog, kde som publiko- vala príbehy z môjho života – akýsi denník, neskôr som sa dostala cez kozmetiku k oblečeniu a dnes to je už druhý rok, čo ma to napĺňa a sčasti sa dá povedať, že aj živí. O čom najradšej píšeš? Najradšej píšem o kozmetike, je to niečo, čo pod- poruje ženy, zdokonaľuje ich krásu a podľa mňa kaž- dá žena má rada kozmetiku existuje len pojem menej a viac Myslíš, že to je finálne zameranie blogu? Alebo skúsiš aj niečo iné? Od nového roka moje kroky sa snažia smerovať aj k móde a chcela by som si urobiť vizážistický kurz a svoje čitateľky občas potešiť takouto akciou Tvoje články často oslovujú ženy. Plánuješ aj nejaké akcie, kde by sa vedeli ženy či dievčatá realizo- vať a stretnúť? Samozrejme, raz chcem vytvoriť stretnutie, či už so zameraním na sekciu listy pre ženy kedy podporu- jem milými slovami ženské duše alebo ako som vyššie uviedla nejakými akciami kedy ich odmením nalíčim a zdokonalím Patríš do nejakého spolku či klubu? Patrím k FABULOUS bloggerkám avšak aktivita tejto skupiny ktoré stoja za bloggerkami nie je aktívna ale po novom od tohto mesiaca patrím do Asociácie blogerov, čo je podľa mňa najznámejšia skupina čo sa zameriava na blogerov a zastrešuje ich. Dôkazom toho, je podľa mňa aj ich súťaž Bloger roka. Ako súvisí tvoja literárna tvorba v Abdone s tvojím blogom? Tvorba v Abdone s blogom konkrétne nijako nesúvisí, avšak na blogu sú veci pre ženy, ktoré môžu z blogu prejsť na Abdon a od cieľavedomej slečny, ktorá píše o skvelom pozitívnom živote cez kozmetiku a krásne oblečenie môžu prejsť do Abdonu, kde nájdu väčší kúsok mňa a to cit a štýl, ktorý sa v mojej próze a poézii ukrýva. 19