Abdon 12/2019 Abdon 12_2019 | Page 11

T ÉMA MESIACA Autor: Pavel Skořepa 5 x Drabble Den poté Vzbudila ho série ran. Nejdříve se domníval, že to vychází od sousedů, než zahlédl skupinku policistů ve vestách, mířících na něj pistolemi. Instinktivně sáhl na noční stolek, aby se podíval do mobilu. Hlava mu třeštila. Pomalé kroky upoutaly jeho pozornost. Zaostřoval na siluetu muže v dlouhém balonovém plášti, jenž přicházel. Přisunul si židli k jeho lůžku a dosedl. „Kde jste byl včera v noci?“ „Měl jsem jít na večírek. Asi jsem na něm nakonec nebyl.“ „Asi?“ „Nevzpomínám si.“ „Opravdu? Zkušeností s experimentálními drogami máte víc?“ „Proč se ptáte?“ „Že ve vaší ledničce je kousek každého hosta onoho večírku.“ Silvestr Série ran odzátkovaných špuntů ohlašovala příchod slavnostní půlnoci. Lidé si nalévali do skleniček. Někteří pili rovnou z lahví. „Šťastný a veselý!“ „Šťastný, ať je lepší než ten minulý!“ „Na zdraví!“ Najednou zhaslo světlo. Ozval se hysterický smích vystřídaný ještě hysteričtějším křikem. Ten se šířil jako vlna až úplně zadusil předchozí veselí. 9