Abdon 10/2019 Abdon 10_2019 | Page 4

O BSAH Úvod .................................................................................................................... 1 Téma mesiaca: „To je predsa klasika.“ ................................................................ 3 Umelcove tiene – Romanus Von Rayne ........................................................................ 3 Za hranicou atmosféry – Tomáš Beník .......................................................................... 5 Vlastná tvorba ..................................................................................................... 7 Maska Markovej smrti – Romanus Von Rayne ............................................................. 7 Záchodová romance 2/2 – Pavel Skořepa ..................................................................... 12 Slanina – Filip Pančík ....................................................................................................16 Cestopis .............................................................................................................. 17 Ardevon - Quinéville – Paris (2. časť) – DNA .............................................................. 17 Recenzia ............................................................................................................ 22 John Wick 1, 2, 3 - Executor ......................................................................................... 22 Iné ..................................................................................................................... 27 Abdoňácka päťročnica (1) ............................................................................................ 27 2