Abdon 10/2019 Abdon 10_2019 | Page 3

E DITORIÁL V tohtomesačnom časopise si nájdete pokračovanie cestopisu i Záchodovej romance, ale môžete si pochutnať aj na Slanine, ktorú vám naservíroval Filip Pančík. Okrem toho sme prichystali aj pár slov o zbierke, ktorá je pripomienkou našej prvej päťročnice. V októbri sa to už vskutku láme a my tu máme jeseň v plnom rozkvete. Mňa tento rok vydesilo to stmievanie, ktoré prišlo akosi nečakane. Aby bola o ôsmej tma ako v rohu?! Bolo to tak aj po minulé roky? Lebo sa mi to nezdá. Takto mám pocit, že už treba ísť spať, ale na hodinkách svieti pol desiatej a ja si vravím, že ešte nie… ale je to lákavá ponuka. Ale na druhej strane sa tomu aj teším. Pretože začínajú sychravé rána, hmla a všetko to, čo mám na tomto počasí rada. Pretože vtedy rada tvorím. A keďže dokončujem knihu, to počasie by sa mi ako múza aj zišlo. Vy už máte premyslené, ako využijete toto jesenné počasie? -DNA- R EDAKCIA Denisa Kancírová Faliane Simen Denisa Kancírová Jama Marrrqui Denisa Kancírová pixabay.com Š ÉFREDAKTOR : Z ÁSTUPCA ŠÉFREDAKTORA : K OREKCIA : G RAFIK : O BÁLKA : [email protected] www.casopisabdon.sk K ONTAKT : A KÉKOĽVEK ŠÍRENIE TEXTOV A OBRAZOVÝCH MATERIÁLOV LEN S POVOLENÍM ICH AUTOROV . V YCHÁDZA 1.10.2019 1