Abdon 10/2018 Abdon 10_2018 - Page 27

III. DEJSTVO Agenor : /(bábka)/ Choď, syn môj. Vyhľadaj a priveď mi späť moju dcéru a tvoju sestru Európu. Prekutaj celý svet, každý zeme kút a utíš môj zármutok. Kadmos : /(osoba)/ Dobre otče, prinesiem vám vašu dcéru a moju krásnu sestru domov. Prejdem cez krajiny známe i neznáme, cez tie, ktoré sú mi cudzie aj cez tie domáce, cez lesy, aj cez hory a nájdem našu Európu. Agenor: Kadmos? Bez Európy sa nevracaj. Kadmos: /skloní hlavu a odíde – putuje/ IV. DEJSTVO Kadmos: /zúfalo/ Európa, sestra, kdeže si? Kde som ja? Čo je to za cestu? Som v Delfách?! /radostne/ Možno mi sami bohovia ukázali cestu. Rozprávač: Natešený Kadmos už dávno počul o Delfách. Vydal sa do veštiarne s tým, že možno tam sa dozvie o svojej sestre viac. Kadmos: Drahá veštica Pýthia, prosím vás, pomôžte. Pýthia : /(bábka)/ A ako syn môj? Kadmos: Veď vy sama viete, veštica Pýthia, hľadám svoju milovanú sestru Európu, a bez nej sa domov vrátiť nesmiem. Poraďte mi, kde je moja sestra? Pýthia: Kadmos, už nepátraj zúfalo po stratenej sestre. No ani do vlasti sa späť nevracaj! Tam, ďalej, na konci mesta, nájdeš opustenú lúku a na nej jalovicu, ktorá ešte nenosila jarmo. Choď za ňou a tam, kde si odpočinie, postav mesto a nazvi ho Thébami. Rozprávač: Kadmos počúvol Pýthiu a vydal sa na cestu. Onedlho našiel lúku, na ktorej sa pásla jalovica /Jalovica (bábka z dvoch ľudí) pasie sa na paši, po chvíli pasenia sa zastaví, a obzerá si Kadma, zdvihne hlavu a vydá sa na cestu. Kadmos ide za ňou cez všetky prekážky. Na konci cesty jalovica zabučí a ľahne si na zem/ Kadmos: (padá na kolená) Zem moja drahá! (pobozká pôdu pod nohami) Rozprávač: Kadmos vstúpil do lesa, predieral sa húštinami, lebo si chcel nabrať vodu z prameňa. Zrazu pocítil chlad a uvidel približujúcu sa tmu – tmu draka. Drak: /(bábka z dvoch ľudí) z očí mu vystreľujú plamene, roztvorí pysk s vyplazenými troma jazykmi, troma radmi zubov a nahlas fučí / Rozprávač: O tomto drakovi sa vraví, že koho nezadusí svojim dychom, toho zabije svojím telom. Kadmos: Bohovia, čo je to zasa za test? /Kadmos sa zohne po obrovský balvan, a hodí ho do draka. Balvan sa od tela draka odrazí, vrhne jeden oštep, no drak sa doň zahryzne a prelomí ho. Drak sa nadýchne, a opäť chce dychom Kadma usmrtiť, 25