Abdon 10/2018 Abdon 10_2018 | Page 28

lenže márne. Kadmos vezme druhý oštep a vrazí ho drakovi do hrdla tak silno, že sa mu z hrdla vyrinie krv silným prúdom/ Kadmos: /obzerá si usmrteného draka a teší sa z víťazstva/ Heuréka! V. DEJSTVO /ku Kadmovi sa znesie Pallas Aténa (bábka)/ Kadmos: /ukloní sa/ Ó Pallas Aténa, čo ťa privádza ku mne, smrteľníkovi? Athéna: /rozkazuje/ Zasej zuby mŕtveho draka! Kadmos: Ako prikážeš, pani moja. /pustí sa do práce a začne kypriť pôdu oštepom, zasadí zuby do vyrytých brázd – drevených debničiek. Z brázd sa vynárajú bojovníci – z debničiek vyťahujeme bojovníkov (bábky z fliaš) / Bojovníci: Hej ty, človek! Nemiešaj sa do nášho boja, to je naša vec! /strhne sa bitka – fľaše na špagátoch, narážajú a búchajú do seba a o seba, znázornenie boja/ Rozprávač: Odkiaľ sa vzali bojovníci? Predsa zo zubov draka, ktorý bol synom Area, boha vojny. Pláň sa pokryla padlými mužmi. Len päť ich ostalo. Tí piati uzavreli mier. Bojovníci: /päť fliaš/ Kadmos, pomôžeme ti založiť hrad a mesto Téby. Kadmos: Dobre bratia moji. Ododnes máme svoje vlastné mesto. Naše Théby. 26