406 406_30.06_06.07_2019 - Page 2

B iserica F iladelfia S uceava Întâlnirea Femeilor O S eară de R ugăciune pentru Ș coala B iblică de V acanță JOI - 4 iulie 2019 ora 19:00 ÎN CABINETUL DE CHIMIE 2