406 406_30.06_06.07_2019

Info Săptămânal Suceava Filadelfia iubește-ți aproapele NR. 406 30 iunie - 6 iulie 2019 CINA DOMNULUI, MASA DOMNULUI Referitor la circumstanţele în care s-a desfăşurat Cina, noi dispunem de mărturia lui Matei (martor ocular), de a lui Marcu (instruit de Petru care a participat la masă) şi de acea a lui Luca, tovarăşul lui Pavel. În dorinţa de a împlini ceea ce era drept şi de a respecta ceremonialul Legii aflat încă în vigoare, Domnul Isus ia hotărârea de a mânca Paştele împreună cu ucenicii Săi (Mt. 26:17-19). Mielul pascal era înjunghiat seara, iar carnea sa trebuia să fie mâncată în timp ce sângele era pus pe uşiorii uşii. Aşadar, prima Cină a trebuit să aibă loc seara (v. 20). Pe masă se afla vin amestecat cu apă, potrivit obiceiului legat de acel moment (cf. II Mac. 15:40) şi azimi (pâini fără aluat). Când evangheliştii relatează că Isus „S-a aşezat la masă împreună cu cei doisprezece” şi că „unul din ucenici… stătea la masă culcat pe sânul lui Isus”(Mt. 26:20; Ioan 13:23), aceasta înseamnă că ei erau întinşi pentru a mânca şezând în paturi, cu cotul sprijinit de vecinul de alături. Când masa pascală a luat sfârşit, Domnul „a luat o pâine şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt-o şi le-a dat-o zicând: «Acesta este trupul Meu care se dă pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea». Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul şi li l-a dat zicând: «Acest pahar este legământul cel nou, făcut în sângele Meu, care se varsă pentru voi»” (Lc. 22:19-20) „care se varsă pentru mulţi spre iertarea păcatelor… Beţi toţi din el” (Mt. 26:27, 28). Isus nu a precizat când şi la ce intervale ar fi trebuit să facă ucenicii frângerea pâinii. Totuşi, porunca: „să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea, ori de câte ori veţi bea din el” (1Cor. 11:25) pare să arate că este vorba de o celebrare frecventă. De fapt, se poate deduce din FA 2:42-46 că primii creştini frângeau pâinea în fiecare zi în case, iar aceasta cu prilejul agapelor care exprimau legătura lor frăţească. Cu această ocazie, ei binecuvântau pe Domnul şi-I aduceau mulţumiri (1Cor. 11:24; 1Cor. 10:16). În F.A. 20:7, avem un exemplu al unor creştini adunaţi laolaltă, în prima zi a săptămânii „ca să frângă pâinea”. sursa: STPH / ebiblia.ro 1