2022 PROJOB FI | Page 7

SUSTAINABILITY

TUEMME KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ New Wave Groupin tärkeimpiin strategioihin kuuluvat ympäris tökuormituksen pienentäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen . Jäsenyydellämme “ Clean Shipping Network ” -järjestössä pyrimme edistämään vähäpäästöisempien alusten käyttöä kuljetuksissamme . Kuljetusyhtiöt , joiden kanssa New Wave Group työskentelee , kuuluvat maailman suurimpiin , ja myös niillä on omat ympäristöohjelmansa .
Pyrimme aina parantamaan sisäistä logistiikkamme ja työtapo jamme . Teemme sisaryritysten kesken mahdollisimman paljon yhdistettyjä kuljetuksia . Kestävää kehitystä tukevat menetelmät edistävät myös muiden toimintojemme virtaviivaistamista .
Lisätietoja sosiaalisista toimintaperiaatteistamme ja kestävän kehityksen eteen tehtävästä työstä löydät New Wave Groupin kotisivuilta : www . nwg . se
YMPÄRISTÖSTÄ New Wave Groupissa uskotaan klassiseen muotoiluun ja laadukkaisiin tuotteisiin – konseptiin , joka ei koskaan
tule poistumaan muodista . Pyrimme siihen , että tuotteistamme on iloa pitkäksi aikaa . Kaikki tuotteemme voidaan räätälöidä juuri sinun tarpeisiisi sopiviksi , mikä on hyvä keino edistää tuottei den pidempää käyttöikää .
New Wave Groupille on tärkeää , että kaikki tuotteet ovat turvallisia eivätkä sisällä kiellettyjä kemikaaleja . Kemikaalit ovat osa jokapäiväistä elämäämme , sillä suurinta osaa kemikaa leista löytyy jo arkiympäristöstämme . Tarvitsemme lisää tietoa kemikaaleista , jotta voisimme myös käsitellä niitä turvallisem min . New Wave Group on Swerea IVF : n Swedish Chemicals Group : n jäsen , joten saamme uusimman saatavilla olevan tiedon lainsäädännöstä ja kehityksestä tekstiiliteollisuudessa . Tämä tukee aktiivista työtämme vähentää ja korvata kemikaa leja sekä ottaa käyttöön parhaat saatavilla olevat teknologiat . Kaikkien toimittajiemme on noudatettava vaatimuksia , jotka on määritelty rajoitettujen aineiden luettelossamme . Luettelo on laadittu vastaamaan toimintamaidemme lainsäädäntöjä , kuten REACHia , mutta se ottaa huomioon myös teollisuuden suositukset ja standardit . Tämän vuoksi meidän vaatimuksem me ovat usein tiukemmat kuin käytössä oleva lainsäädäntö edellyttää .
TYÖOLOJEN PARANTAMISEKSI New Wave Group haluaa olla aktiivisesti mukana kaikissa tuotantoketjun vaiheissa . Koska olemme läsnä paikallisesti , voimme muodostaa läheisiä kumppanuuksia toimittajiemme kanssa ja seurata toimittajiemme liiketoiminnan kehitystä . Kokopäivätoiminen CSR-tiimimme ( Corporate Social Respo sibility ) käy toimittajiemme luona , valvoo ja tukee toimittajia yhteiskunnallisissa ja ympäristöä koskevissa asioissa .
BSCI : n jäsenyyden myötä New Wave Groupissa on otettu käyt töön BSCI : n sosiaaliset toimintaperiaatteet , Code of Conduct . Ne sisältävät mm . vaatimukset minimipalkasta ja työajasta sekä kieltävät erikseen lapsityön käytön . Lisäksi toimintaperiaatteet sisältävät useita muita vaatimuksia pohjautuen kansainvä lisiin yleissopimuksiin , kuten ILO : n yleissopimuksiin ja YK : n ihmisoikeusjulistukseen .
Jäsenyytemme BSCI : ssä tarkoittaa muutakin kuin vaatimuksia pelkästään toimittajiamme kohtaan – vaatimukset kohdistuvat myös meihin . New Wave Group on sitoutunut BSCI : n myötä ulkopuolisten auditoijien tekemiin tarkastuksiin toimittajiemme luona . Sisäisten ja ulkoisten auditointien myötä voimme luottaa laatuun entistä paremmin . Pyrimme toimintamme jatkuvaan parantamiseen ja kehittämiseen .
New Wave Group on Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh : in jäsen . Accord on sitova sopimus , jonka tarkoituksena on parantaa Bangladeshin tekstiilliteollisuuden rakennusja paloturvallisuutta . Accord tekee tarkastuksia , pitää paloturvallisuuskoulutuksia sekä kunnostaa rakennuksia alueella . Accordilla on suuri vaikutus miljoonien tekstiilityöntekijöiden jokapäiväiseen elämään Bangladeshissa . Olemme todella ylpeitä että olemme osa tätä projektia .
7