- Final work

Problem solving

Angelina Giovanoudi Georgia Liakaki Evangelia Ganta Ioannis Karagiannis Alexandros Zapridis

Argyro Gkrozoudi Apostolia Ntolopoulou

Maria Zikidou-Tsvetanovits