ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΒΑΣΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟ Basque_Declaration-EL

basquecountry2016.eu Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΒΑΣΚΩΝ Νέες Πορείες για τις Πόλεις και τις Κωμοπόλεις της Ευρώπης για τη δημιουργία παραγωγικών, βιώσιμων και ανθεκτικών πόλεων για μια Ευρώπη ευημερίας και ανεκτικότητας.