Ο Προφήτης της Νέας Σμύρνης Τεύχος 33 Οκτώβριος 2016 - Page 8

ΑΠΟΨΗ
ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
28 Οκτωβίου 2016
ΑΠΟΨΗ

8

Απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις και βαθμολόγησε την ενασχόλησή σου με τα κοινά της πόλης
Ο Γιάννης Δημάκης που πρόσφατα ονομάστηκε Αντιδήμαρχος Α ) Δικαιώθηκε πολιτικά Β ) Τιμωρήθηκε πολιτικά Γ ) Τιμωρηθήκαμε πολιτικά Δ ) Άξιζε περισσότερα πολιτικά
Οι συγγενείς και φίλοι αιρετών που εργάζονται νόμιμα στον Πολιτιστικό Οργανισμό είναι και Α ) Παιδιά « άλλου θεού » Β ) Παιδιά του « ίδιου θεού » Γ ) Απλά διαβάζουν τις προκηρύξεις θέσεων πιο γρήγορα Δ ) Γνώριζαν το « θεό »
Ο νέος γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Γρηγοράκης ανήκει Α ) Στην Αντιπολίτευση Β ) Στην Συμπολίτευση Γ ) It ’ s complicated Δ ) Ποιός είναι ο Γρηγοράκης ;
Από τις νέες Αντιδημαρχίες που ανακοινώθηκαν το Σεπτέμβριο , η πιό χρήσιμη είναι Α ) Καθημερινότητας Β ) Νέας Γενιάς και Καινοτομίας Γ ) Νομικών θεμάτων Δ ) Δεν έχω ιδέα τι είναι η κάθε μία
Από τις Αντιδημαρχίες που καταργήθηκαν , πιο απαραίτητη θεωρείτε την Α ) Καθαριότητας Β ) Πρασίνου Γ ) Παιδείας Δ ) Καμία
Οι Ιωνικές Γιορτές εκφράζουν τον τίτλο τους Α ) Απόλυτα Β ) Αρκετά Γ ) Λίγο Δ ) Καθόλου
Οι περισσότεροι Δημοτικοί σύμβουλοι που παραβρίσκονται στις Ιωνικές αποχωρούν Α ) Την δεύτερη ώρα Β ) Στο τέλος της εκδήλωσης Γ ) Δεν αποχωρούν , περιμένοντας την επόμενη εκδήλωση Δ ) Την πρώτη ώρα
Οταν απουσιάζει ο Κουτελάκης από το Δημοτικό Συμβούλιο Α ) Η συνεδρίαση διαρκεί συγκριτικά περισσότερο Β ) Η συνεδρίαση διαρκεί συγκριτικά πολύ λιγότερο Γ ) Η συνεδρίαση γίνεται βαρετή Δ ) Δεν έχει σημασία , τα περισσότερα θέματα είναι σύντομα .
Τα φώτα σε βραδινές εκδηλωσεις του Γαλαξία σβήνουν Α ) Οταν τελειώσει η εκδήλωση Β ) Δε σβήνουν ποτέ Γ ) Πρίν ξεκινήσει η εκδήλωση Δ ) Καμιά φορά και κατά τη διάρκεια τους
Τα δημοτικά συμβούλια γίνονται στις 16.00 ( μεσημέρι ) συνήθως μηνιαία επειδή Α ) Το ορίζει ο Νόμος Β ) Τότε μπορούν όλοι Γ ) Αυτό ορίζει ο Δήμαρχος Δ ) Πού γίνονται κατ ’ αρχήν δημοτικά συμβούλια ;
ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
29 / 10 στις 19:00 από το Αρτάκης Βόλλεϋ Γυναικών Πανιώνιος - Παλλήνη
30 / 10 στις 12:30 από το Αρτάκης Mπάσκετ Γυναικών Πανιώνιος- Αθηναϊκός
Το ερωτηματολόγιο είναι χιουμοριστικό . Το ίδιο και οι εναλλακτικές απαντήσεις . Δεν υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις .
Καλή διασκέδαση και προσοχή στα πολλά Δ ) αν είσαι αιρετός ...
28 Οκτωβίου 2016 ΑΠΟΨΗ 8 Απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις και βαθμολόγησε την ενασχόλησή σου με τα κοινά της πόλης Ο Γιάννης Δημάκης που πρόσφατα ονομάστηκε Αντιδήμαρχος Α) Δικαιώθηκε πολιτικά Β) Τιμωρήθηκε πολιτικά Γ) Τιμωρηθήκαμε πολιτικά Δ) Άξιζε περισσότερα πολιτικά Οι συγγενείς και φίλοι αιρετών πο :>:::::>:::>3::::ă>>::::::>:>>::>0:>::::>:>0::::::::+:D:::::: ::::>:::>7 +:H::::::>:> ::::>:::>7 +:L:G>:::::::::>:>:>>>:::>>7:::>::>:>':>:::>:::>:+:P:O:>;>::::>: ::>3 +:|:::>:>::::>::>>:>:S:::>:::>4:>:::>:::>:O>:::>:::>::::::+:D:>:::G:>:>:::>:>>:+:H:>:::>:>:::>:>>:+:L%ӊéѕ+:P:::>3>:::::::O>:::>:::>+:G>>0>:>:::>:G:>:::::>>::>>:>:::::::>;:::::>:::>>:::>:::܃>:>0>>:>:::܃:::::+:D:k:::::>::>3>:>:>+:H:w::>:O::::>::::k::::>::::>+:L:w::::>;:::::>>':+:P:S:::>>$::::ă>:::::::܃::::ԃ:::+:G>>0>:>:G:>:::::>>::>>:>::>:>:::::::>:::>:>::>:>:܃::>'>::>:ԃ>::+:D:k:::>:>3>:>:>+:H:>:>:::>+:L:::::::>+:P:k::::+:::g>'::::>:O::>>:>::>>:::>:>::>:>::>:>>+:D:G>>3:>>:+:H:G>::>:+:L:o:::+:P:k::>3::>+::>:>:>>>3>:>:::S:::>::::>>7:::>:::>:>>:>::>:>:::>::>>:>:g>'::::>:>:>>'>:>7:+:D:::::>7>:>:܃>;>:+:H:>:>:::>>:>:::::>'>:>+:L:S:::>:>>'>:>7:>:>::::::>:>>:::>>3::::܃:::::>'>:+:P:::>>>;>:܃>;>:+:>:::>:>>:::::::k:>>:::::>:>>0>::S:::>::>0:>:::>7:::+:D:\>>:::>::>:܃:::>:::>>::>:>:::>:>:>>>3>:>:+:H:\>>:::>::>:܃:::>:::>>::>:>:::>::>4:::>3>:>:+:L:\>>:::>::>:܃::::>::::>:>:+:P:S:::>::>:::>::İ>:ă>:>:>>>3>:>:ă::::>:ă:::::>>7:>:::ĸ+::ă>>;>:ă>:ԃ:>:::::>:::::>'>::>>:>:O::::::ă>::::>:+:D:>::>::::>;>:::܃:::::>'>:+:H:S:ԃ>::::>:>:>:+:L:>::::::::>:::܃:::::>'>:+:P:k::::>:>::::::>:>:܃:::>::::ă>:>>+::ă::::>:::>>:::>7:::ă:::::>::>>:>ظ::>:::>:䤃>>:::>'>:::::::ă:>::::+:D:::>::::::w>3::>+:H:>3>:ԃ:>:>:>7:>3:::+:L:G>>>0:>::::::S:::>>:>+:P::>4:::::>::::>d:>>::::::>:::+>>:::>7:::+:::>>'>:::>::>3::::::::>::>::>:>>::>0::::::+::::::::::::>:::>:>::>:>::>:S::>>:>>:>:+>>'>>:>:::::::>:>::>:>::>+:k::::::>::::>:܃:::>>:>:>:>>:ă>:::::P::+::>::::>:>>3>(+:[::w::G:w:\:s:W::G:S:::\((>>:>+:>>0>::G>>:::>+:K>3:::>,:O>::::>;:+::::>;:::>:::::::((>>:>+:>>0>::G>>:::>)7>:>::>:O>::::>;:+::::>;:::>:G::::>+:>3>((0