Основни принципи интеграције часa Osnovni principi integracije časa i interdisciplinarno povezivanje

Godina VIII Broj 49 Novembar 2023 . Stručni bilten OŠ „ Jovan Jovanović Zmaj “ Kovin
Osnovni principi integracije časa i interdisciplinarno povezivanje
Ako pogledamo literaturu i članke posvećene savremenom obrazovanju , lavovski deo njih će se odnositi na sadržaj obrazovanja i njegovu krizu . Upravo je sadržaj obrazovanja došao u sukob sa promenjenom stvarnošću i novim realnostima društva . Svet je prešao u postindustrijsku , informatičku fazu razvoja , a obrazovanje , kao najkonzervativniji deo kulture , zasniva se na starim idejama i metodama . Tempo promena u svetu se povećava , a raste i njegova tehnička i informatička zasićenost . Učenici iz oblasti računarske tehnologije mogu biti daleko ispred nastavnika koji predaje ove tehnologije . Postavlja se pitanje : kako postići eliminisanje jaza između obuke nastavnika i novih uslova realnosti .
Predstavljanje školskih predmeta je fragmentirano i nezavisno , ne postoji jedinstvena logika koja bi mogla da izgradi opštu sliku sveta . Prezentacija je u velikoj meri zasnovana na istorijskom pristupu , pružajući ogromnu , suvišnu količinu činjenica . Ako uzmete bilo koji udžbenik , dobijate osećaj da autor pokušava da pripremi profesionalca u svojoj oblasti , ne razmišljajući o interesovanjima samog učenika . Udžbenici su , dakle , izgrađeni na principu najvećeg otpora percepciji za većinu učenika . Nije li bolje pisati udžbenike na osnovu jednostavnog aksioma da većina učenika nema interesa za tako detaljnu prezentaciju , a osim toga , oduzima vreme koje može da provede po sopstvenom nahođenju , na osnovu sopstvenih interesovanja .