Геодезия, Картография, Земеустройство

5-6’2012 Съюз на геодезистите и земеустроителите в България – ФНТС