Геодезия, Картография, Земеустройство Списание ГКЗ 5-6' 2022

5-6 ’ 2022 – ЮБИЛЕЕН БРОЙ

Съюз на геодезистите и земеустроителите в България - ФНТС
ГКЗ 3-4 ’ 2022 1