Προφήτης της Νέας Σμύρνης τεύχος 80 Νοεμβριο 2021 Νοέμβριος 2021

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021
1
ΤΕΥΧΟΣ 80 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

“ ΣΚΥΛΙΣΙΑ ” ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ

για 3η χρονιά του Πέτρου Κουκά

Στάθης Κούπας : Oι πολίτες – στο μεγαλύτερο ποσοστό – είναι ικανοποιημένοι από τη Δημαρχία Τζουλάκη