Προφήτης της Νέας Σμύρνης τεύχος 79 Οκτώβριο 2021 τεύχος 79 Οκτώβριο 2021

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021
1
ΤΕΥΧΟΣ 79 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ οι ΜΠΑΡΕΣ στην ΠΛΑΤΕΙΑ

πώς να παρκάρεις πάνω στην πλατεια Νέας Σμύρνης

Έκτακτο Συμβούλιο Σεπτεμβρίου . Οι νοβοπάν αίθουσες « σταύρωσαν » το Συρίγο