Προφήτης της Νέας Σμύρνης τεύχος 41 Ιούνιος 2017 Ο Προφήτης τεύχος 42 Ιούλ-Αυγ-Σεπτ 2017

ΤΕΥΧΟΣ 42 - ΙΟΥΛ-ΑΥΓ-ΣΕΠΤ 2017 1 23 Σεπτεμβριουίου 2017 ΈκδοσηΈνωσης Συντακτών Ηλεκτρονικού Τύπου και Λοιπών Σύγχρονων Μέσων ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ της Νέας Σμύρνης