Προφήτης της Νέας Σμύρνης τεύχος 41 Ιούνιος 2017 Ο Προφήτης Tεύχος 64 Οκτώβριος 2019

ΤΕΥΧΟΣ 64 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΌΧΙ στην οριζόντια μείωση των δημοτικών τελών από ΤΖΟΥΛΆΚΗ-ΛΑΡΊΣΣΗ ΚΡΙΚΡΗΣ ΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ ΤΣΙΑΠΗΣ ΤΣΙΑΠΗΣ ΛΑΡΙΣΣΗΣ ΤΖΟΥΛΑ ΚΗΣ ΣΆΛΟΣ και παραίτηση από την ΟΝΝΕΔ της συζύγου Λαρίσση, Φ. Νικητοπούλου Σελίδα 5