ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Παρουσίαση_Τελικής_Εκδήλωσης_Εργου_Πράσινο_Ταμείο_

Πράσινη Ενέργεια και Πολίτες: Σχεδιασμός, Εκπαίδευση, Εφαρμογή Δικαιούχος: Ελληνικό Δίκτυο Φίλοι της Φύσης Συνεργάτες: Community Energy River - CER Σχολείο της Γης - Nea Gouinea Ωφελούμενοι Δήμοι: Δήμος Κηφισιάς και Δήμος Παλλήνης Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο