ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

TTIP: οι επιπτώσεις στην Ελληνική δηµοκρατία, στην οικονοµία, στην κοινωνία Συνοπτική Παρουσίαση της Μελέτης Η Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εµπορίου και Επενδύσεων (TTIP), ανήκει στις σύγχρονες εµπορικές συµφωνίες της νέας γενιάς. Μαζί µε την CETA, την TiSA και την TPP αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα µελλούµενα βήµατα του συνολικού µετασχηµατισµού της αστικής κοινωνίας και του καπιταλισµού. Η µελέτη «TTIP: Οι Επιπτώσεις στην Ελληνική Δηµοκρατία, στην Οικονοµία, στην Κοινωνία» αποτελεί µια ουσιαστική αντίσταση στη µυστικοπάθεια της ΕΕ. Μια συνεισφορά ώστε οι ευρωπαϊκές κοινωνίες να µην βρεθούν προ πολιτικών τετελεσµένων ως προς τα αποτελέσµατα των διατλαντικών, υπερεθνικών διαπραγµατεύσεων. Στη βάση της ανάλυσης βρίσκεται το θεωρητικό µας υπόδειγµα. Σύµφωνα µε αυτό η TTIP συνδιαµορφώνεται από δύο τάσεις συστηµικής εµβέλειας. Πρώτον από την τάση του νεοφιλελεύθερου µετασχηµατισµού της αστικής κοι- νωνίας, η οποία είναι ή αναγκαία απάντηση στην επιµένουσα, σύγχρονη δοµική καπιταλιστική κρίση. Δεύτερον από την τάση συγκρότησης ενός νέου διπολισµού: αφενός τον διαµορφούµενο πόλο στο πλαίσιο της δυτικής αστικής παράδοσης κι αφετέρου τον πόλο των δύο βασικών τελεστών του µεταµοντέρνου αστικού ολοκληρωτισµού της Ευρασίας και της Ανατολής, της Κίνας και της Ρωσίας. Η αναγκαιότητα συνεπώς της «δυτικής συνάντησης» προκύπτει ακόµη πιο επιτακτικά και διαµορφώνεται την τελευταία δεκαετία µε επίκεντρο (µεταξύ άλλων) την κυοφορούµενη TTIP. Η Διατλαντική Εταιρική Σχέση δεν αποτελεί συνεπώς µόνο (αν και κυρίως) µια συµφωνία νεοφιλελεύθερης ολοκλήρωσης, αλλά συνιστά επιπρόσθετα την αναγκαστική συσπείρωση εµπορικού και κεφαλαιακού δυναµικού µε µέτωπο στη διαµορφούµενη σινορωσική (και όχι µόνο) συµπόρευση.