ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ COMMISSION feta_pop_eu

EYΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 22-5-2017
Αγαπητέ κ . Εμμανουήλ
Ευχαριστούμε για το email που στείλατε στις 3 Μάιου 2017 ( εκ μέρους 37 φορέων ) και στον κ . Βασιλάκη ( στέλεχος της Διεύθυνσης της ΕΕ ), όπου εκφράσατε ανησυχίες των Ελλήνων παραγωγών του τυριού ΦΕΤΑΣ υπό το πρίσμα της έναρξης σε ισχύ των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ με τον Καναδά και με το μπλοκ των χωρών της Νοτίου Αφρικής . Επιτρέψτε μου να τοποθετηθώ με την σειρά μου σε κάθε μια από αυτές τις ανησυχίες σας . Κατάσταση της Φέτας στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ : Στην ουσία ισχυρίζεστε ότι στις εμπορικές συμφωνίες που κατέληξε η ΕΕ , η Φέτα ήταν το μόνο ΠΟΠ τυρί που δεν ωφελήθηκε με πλήρη προστασία . Παρακαλώ όπως σημειώσετε σε σχέση με αυτό ότι ενώ υπάρχουν 3400 Γεωγραφικές Ενδείξεις που τώρα προστατεύονται στην ΕΕ , και μεταξύ αυτών 232 τυριά , η προστασία της Φέτας έχει συστηματικά ζητηθεί στις διεθνείς συμφωνίες της ΕΕ , ακόμη και όπου ένας περιορισμένος αριθμός από Γεωγραφικές ενδείξεις υποβλήθηκε στους εταίρους ( χώρες ) με τις οποίες διαπραγματευόμαστε . Η πλήρη προστασία της Φέτας έχει επιτευχθεί ήδη στις περισσότερες γειτονικές χώρες με τις οποίες η ΕΕ κατέληξε σε διεθνείς συμφωνίες ( όπως με την Βοσνία - Ερζεγοβίνη , την Σερβία , το Μαυροβούνιο , την Ελβετία , την Μολδαβία , την Γεωργία , την Αρμενία , την Ουκρανία , κλπ ) καθώς και με την Κορέα . Eπίσης πλήρης προστασία της Φέτας έχει ήδη επιτευχθεί και σε μια σειρά συμφωνιών οι οποίες ακόμη δεν μπήκαν σε ισχύ όπως του Μαρόκου και της Ισλανδίας . Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται περαιτέρω να πετύχει το καλύτερο δυνατό επίπεδο προστασίας της ναυαρχίδας των τυριών δηλ . της ΠΟΠ Φέτας σε όλες τις υπό διαπραγμάτευση και μελλοντικές ( εμπορικές ) συμφωνίες . Η προστασία της Φέτας στην CETA και στο μπλοκ χωρών της Ν . Αφρικής : Θεωρείτε ουσιαστικά ότι η μικρότερη προστασία που επιτεύχθηκε στην ΠΟΠ Φέτα στις συμφωνίες με τον Καναδά και τις χώρες της Ν . Αφρικής δεν δικαιολογείται από την περιορισμένη παραγωγή τυριών που φέρνουν τέτοιο όνομα σε αυτές τις 2 χώρες και ότι η Φέτα έχει υπερβολικά αρνητική διακριτική μεταχείριση σε σύγκριση με ΠΟΠ προϊόντα άλλων χωρών μελών της ΕΕ . Η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων ( TRIPS ) καθορίζεται από την αρχή της εδαφικότητας και υπόκειται στην συγκεκριμένη κατάσταση της αγοράς που κυριαρχεί στην χώρα αναφοράς . Εντός της ΕΕ , η ονομασία Φέτα καταχωρήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ΠΟΠ δυνάμει του κανονισμού 1829 / 2002 , μετά από μια εξαιρετικά δύσκολη 8ετή διαδικασία που οδήγησε σε 11 δικαστικές ακροάσεις ενώπιον του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου . Εγκρίθηκε σε αυτό το πλαίσιο ότι η ίδια η Ελλάδα με την υποχρεωτική σύνθεση της Φέτας καθορίστηκε το 1987 , η αντίστοιχη γεωγραφική περιοχή οριοθετήθηκε το 1988 και η επίσημη προστασία ως ΠΟΠ κατοχυρώθηκε το 1994 . Η καθυστερημένη προστασία της Φέτας στην χώρα προέλευσης σε συνδυασμό με την έλλειψη ιστορικής φροντίδας από τα ενδιαφερόμενα μέρη ( εννοεί κυρίως της Ελλάδας ) να προστατεύσουν τον ΠΟΠ χαρακτήρα της σε τρίτες χώρες , έδωσε την δυνατότητα σε φυσικά και νομικά πρόσωπα στον Καναδά και στην Ν . Αφρική να παράγουν και να εμπορεύονται για δεκαετίες ένα τυρί χωρίς τον ΠΟΠ χαρακτήρα της Φέτας , το οποίο περιστασιακά δεν αναφέρεται σε μια γεωγραφική θέση και το οποίο σταδιακά απέκτησε σε αυτές τις δύο χώρες έναν ημι ‘ generic χαρακτήρα ( εννοεί ημικοινής ονομασίας )
EYΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 22-5-2017 Αγαπητέ κ. Εμμανουήλ Ευχαριστούμε για το email που στείλατε στις 3 Μάιου 2017 (εκ μέρους 37 φορέων) και στον κ. Βασιλάκη (στέλεχος της Διεύθυνσης της ΕΕ), όπου εκφράσατε ανησυχίες των Ελλήνων παραγωγών του τυριού ΦΕΤΑΣ υπό το πρίσμα της έναρξης σε ισχύ των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ με τον Καναδά και με το μπλοκ των χωρών της Νοτίου Αφρικής. Επιτρέψτε μου να τοποθετηθώ με την σειρά μου σε κάθε μια από αυτές τις ανησυχίες σας. Κατάσταση της Φέτας στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ: Στην ουσία ισχυρίζεστε ότι στις εμπορικές συμφωνίες που κατέληξε η ΕΕ, η Φέτα ήταν το μόνο ΠΟΠ τυρί που δεν ωφελήθηκε με πλήρη προστασία. Παρακαλώ όπως σημειώσετε σε σχέση με αυτό ότι ενώ υπάρχουν 3400 Γεωγραφικές Ενδείξεις που τώρα προστατεύονται στην ΕΕ, και μεταξύ αυτών 232 τυριά, η προστασία της Φέτας έχει συστηματικά ζητηθεί στις διεθνείς συμφωνίες της ΕΕ, ακόμη και όπου ένας περιορισμένος αριθμός από Γεωγραφικές ενδείξεις υποβλήθηκε στους εταίρους (χώρες) με τις οποίες διαπραγματευόμαστε. Η πλήρη προστασία της Φέτας έχει επιτευχθεί ήδη στις περισσότερες γειτονικές χώρες με τις οποίες η ΕΕ κατέληξε σε διεθνείς συμφωνίες (όπως με την Βοσνία - Ερζεγοβίνη, την Σερβία, το Μαυροβούνιο, την Ελβετία, την Μολδαβία, την Γεωργία, την Αρμενία, την Ουκρανία, κλπ) καθώς και με την Κορέα. Eπίσης πλήρης προστασία της Φέτας έχει ήδη επιτευχθεί και σε μια σειρά συμφωνιών οι οποίες ακόμη δεν μπήκαν σε ισχύ όπως του Μαρόκου και της Ισλανδίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται περαιτέρω να πετύχει το καλύτερο δυνατό επίπεδο προστασίας της ναυαρχίδας των τυριών δηλ. της ΠΟΠ Φέτας σε όλες τις υπό διαπραγμάτευση και μελλοντικές (εμπορικές) συμφωνίες. Η προστασία της Φέτας στην CETA και στο μπλοκ χωρών της Ν. Αφρικής: Θεωρείτε ουσιαστικά ότι η μικρότερη προστασία που επιτεύχθηκε στην ΠΟΠ Φέτα στις συμφωνίες με τον Καναδά και τις χώρες της Ν. Αφρικής δεν δικαιολογείται από την περιορισμένη παραγωγή τυριών που φέρνουν τέτοιο όνομα σε αυτές τις 2 χώρες και ότι η Φέτα έχει υπερβολικά αρνητική διακριτική μεταχείριση σε σύγκριση με ΠΟΠ προϊόντα άλλων χωρών μελών της ΕΕ. Η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων (TRIPS) καθορίζεται από την αρχή της εδαφικότητας και υπόκειται στην συγκεκριμένη κατάσταση της αγοράς που κυριαρχεί στην χώρα αναφοράς. Εντός της ΕΕ, η ονομασία Φέτα καταχωρήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ΠΟΠ δυνάμει του κανονισμού 1829/2002, μετά από μια εξαιρετικά δύσκολη 8ετή διαδικασία που οδήγησε σε 11 δικαστικές ακροάσεις ενώπιον του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου. Εγκρίθηκε σε αυτό το πλαίσιο ότι η ίδια η Ελλάδα με την υποχρεωτική σύνθεση της Φέτας καθορίστηκε το 1987, η αντίστοιχη γεωγραφική περιοχή οριοθετήθηκε το 1988 και η επίσημη προστασία ως ΠΟΠ κατοχυρώθηκε το 1994. Η καθυστερημένη προστασία της Φέτας στην χώρα προέλευσης σε συνδυασμό με την έλλειψη ιστορικής φροντίδας από τα ενδιαφερόμενα μέρη (εννοεί κυρίως της Ελλάδας) να προστατεύσουν τον ΠΟΠ χαρακτήρα της σε τρίτες χώρες, έδωσε την δυνατότητα σε φυσικά και νομικά πρόσωπα στον Καναδά και στην Ν. Αφρική να παράγουν και να εμπορεύονται για δεκαετίες ένα τυρί χωρίς τον ΠΟΠ χαρακτήρα της Φέτας, το οποίο περιστασιακά δεν αναφέρεται σε μια γεωγραφική θέση και το οποίο σταδιακά απέκτη ��H3��H3�s�s�3�s��3�3�s��3�3�s��3����s�s��3�s�s�s�H3��3�H8�&�[�\�X�3��s�s�s���3���s�H 3�s�s�s��s��3��3�KB�����s�s����3��s��3�s���s��