ΙΕΡΟ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΧΑΙΡΑ ΙΕΡΟ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΧΑΙΡΑ