Η ΜΕΛΕΤΗ

TTIP: οι επιπτώσεις στην Ελληνική δηµοκρατία, στην οικονοµία, στην κοινωνία 2016 η µελέτη