Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΤΥΡΟΛΟΥ

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΤΥΡΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ [σπορ και αγωνισμάτων] “Διεύρυνε τα όρια σου, αναπτέρωσε το ηθικό σου και στόχευσε στην κορυφή” Tyrol Declaration Η Διακήρυξη του Τυρόλου υιοθετήθηκε στην Συνδιάσκεψη για το Μέλλον των Αθλημάτων Βουνού στο Ίνσμπρουκ στις 6 -8 Σεπτεμβρίου του 2002. “Διεύρυνε τα όρια σου, αναπτέρωσε το ηθικό σου και στόχευσε στην κορυφή” Σε όλο τον κόσμο εκατομμύρια ανθρώπων ασκούνται στην ορειβασία και στην αναρρίχηση. Σε πολλές χώρες τα σπορ και αγωνίσματα στα βουνά έχουν γίνει σημαντικός παράγοντας της καθημερινής ζωής. Σπάνια κάποια άλλη δραστηριότητα περιλαμβάνει τόσο μεγάλο φάσμα κινήτρων ,όσο αυτά. Γιατί δίνουν την ευκαιρία στους ανθρώπους να εκπληρώσουν προσωπικούς στόχους και να επιδοθούν σε μια δραστηριότητα με ουσία για μια ολόκληρη ζωή. Τα κίνητρα της άσκησης δραστηριοτήτων στo βουνό και σε βραχώδεις ορθοπλαγιές εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα που ξεκινούν από το όφελος της υγείας, την χαρά της κίνησης και της επαφής με τη φύση και με τους άλλους και φθάνουν έως τη μαγεία της εξερεύνησης και της περιπέτειας. Η Διακήρυξη του Τυρόλου για την Βέλτιστη Άσκηση των Αθλοπαιδιών (σπορ και αγωνισμάτων) στα όρη, που εγκρίθηκε στο Συνέδριο για το Μέλλον των Σπορ Βουνού στο Innsbruck της Αυστρίας (περιοχή του Τυρόλου) στις 8 Σεπτεμβρίου 2002 περιλαμβάνει μια σειρά αξιών και αξιωμάτων, που σκοπό έχουν να αποτελέσουν οδηγό για την καλύτερη άσκηση αυτών στα βουνά. Αυτά δεν αποτελούν κανόνες ή λεπτομερείς οδηγίες αλλά: 1. Καθορίζουν τις βασικές αρχές, που διέπουν τα αθλήματα του βουνού σήμερα. 2. Περιέχουν αρχές και τύπους συμπεριφοράς. 3. Διαμορφώνουν τα ηθικά καταστάσεις. κριτήρια για τη λήψη αποφάσεων σε αβέβαιες