Òrgans de govern del Consorci

MEMBRES ÒRGANS DE GOVERN CONSORCI DE L ’ AUDITORI I L ’ ORQUESTRA
Consell Rector del Consorci de l ’ Auditori i l ’ Orquestra Presidenta : Ima . Sra . Maria Eugènia Gay Rossell Vicepresidenta : Hble . Sra Natalia Garriga Ibañez
Vocals nomenats per l ’ Ajuntament ( 7 ): Sr . Xavier Marcè Carol Sra . Sara Jaurrieta Guarner Sra . Mònica Mateos Guerrero Sr . David Albet Sunyer Sr . Josep Maria Vallès Casadevall Sr . Joan Manuel del Pozo Álvarez
Vocals nomenats per la Generalitat ( 5 ): Sr . Jordi Foz i Dalmau Sra . Núria Sempere Sr . Josep Vives i Gracia Sra . Adelaida Moya Taulers Sra . Mònica Pagès Santacana
Interventora ( Aj .): Sra . Marina Poveda Díez Secretària ( Aj .): Sra . Marta Salamero Garcia
Comissió Executiva del Consorci de l ’ Auditori i l ’ Orquestra Presidenta : Ima . Sra . Maria Eugènia Gay Rossell Vicepresident : Sr . Jordi Foz i Dalmau
Vocals nomenats per Ajuntament ( 4 ): Sr . Xavier Marcè Carol Sra . Sara Jaurrieta Guarner Sra . Mònica Mateos Guerrero
Vocals nomenats per la Generalitat ( 2 ): Sr . Josep Vives i Gracia Sra . Rosa Maria Pascual Martinez
Interventora ( Aj .): Sra . Marina Poveda Díez Secretària ( Aj .): Sra . Marta Salamero Garcia
Auditori : Sr . Robert Brufau i Segués ( director ) Sra . Isabel Balliu i Badia ( gerenta )
Auditori : Sr . Robert Brufau i Segués ( director ) Sra . Isabel Balliu i Badia ( gerenta )