ZABAWKI SENSORYCZNE - Page 14

z gaduj zgadula

Potrzebne będą:

1. Pudełko

2. Nożyczki

3. Przedmioty/ zabawki znane dziecku

W pudełku wycinamy dwa otwory na ręce, można wyciąć również przeciwległą ścianę, daje to możliwość obserwowania jaki przedmiot w danym momencie bada dziecko.

Pudełko zgaduj zgadula to zabawka, która stymuluje zmysł dotyku, słuchu (dźwięki wydawane przez przedmioty podczas manipulacji), rozwija mowę (nazywanie przedmiotów).